Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal Simonis eregast bij jubileum Koorschool

gepubliceerd: donderdag, 6 oktober 2011

Het Muziek­in­sti­tuut van de Ka­the­draal Sint Bavo vierde afgelopen zon­dag op het Bavo­feest  haar 65-jarig bestaan. De daaraan verbon­den Koor­school bestaat 60 jaar.

Hoog­mis

In een over­volle Ka­the­draal werd dit jubileum gestart met een Pontificale Hoog­mis waarin de eigen bis­schop Mgr. J. Punt voor­ging. Speciale con­cele­brant was Kar­di­naal Simonis die een groot fan is van het Ka­the­drale Koor en eer­der het hen een reis naar Rome maakte.

Onder de schit­te­rende klanken van Viërnes Messe Solenelle werd de li­tur­gie van Bavo gevierd. Speciaal daarbij klonk de voor het jubileum gecompo­neerde ‘Bavonem Meritis’ van titulair organist Ton van Eck. En ontroerend was de prach­tige solo van jongenssopraan Martijn Nijkamp die het ‘Domine Deus’ uit het Gloria van Vivaldi zong.

Jubileum-CD

Jubileum-CD KrönungsmesseAan het einde van de vie­ring werd de jubileum-CD o.a. overhan­digd aan de Haar­lemse burge­mees­ter Schnei­ders en de Kar­di­naal. De laatste nam op zijn bekende wijze het woord om vooral de ouders van de koor­school kin­de­ren te danken voor hun grote inzet.

Op de CD staat de Krönungsmesse van Mozart, het fees­te­lij­ke Mag­ni­fi­cat van Durante en het bekende ‘Hear my Prayer’ van Mendelsohnn.

Onder het genot van koffie en broodjes wer­den oude her­in­ne­ringen op­ge­haald en kon­den oud-leer­lin­gen de Koor­school aan de Wester­gracht nog eens bekijken. De hui­dige leer­lin­gen wer­den getrak­teerd op het beklimmen van de grote torens van de Ka­the­draal.

De mid­dag werd ingeluid door een heel bij­zon­der concert, waaraan bevriende koren van het Ka­the­drale koor hun mede­wer­king verleende, zoals de Barbers & Bishops, Haar­lem Voices en Vocaal Ensemble SIX. Veel oud-leden zitten op deze koren en nu bleek opnieuw hoeveel muzikale kwali­teit er deze mid­dag in de ka­the­draal aanwe­zig was, die overigens weer tot de achterste bank bezet was.

Onder­schei­ding

Aan het einde van het concert werd het ‘Ereteken van Sint Bavo’ toegekend aan de directeur van het Muziek­in­sti­tuut Hans Hartog en dirigent Fons Ziekman voor hun grote be­trok­ken­heid en verant­woor­de­lijk­heid. De onder­schei­ding werd uit­gereikt door de Proost van het Ka­the­draal Kapit­tel Mgr. J. Stam. Een staande ovatie en een spon­taan ‘lang zullen ze leven’ onder­streepte de dank­ba­re gevoelens van alle aanwe­zigen.

De dag ein­digde in de zonovergoten tuin van de Ka­the­draal met een gezellige borrel waar veel oud-leden elkaar wisten te vin­den en heel wat ‘sterke’ verhalen de ronde deden over hun tijd op het koor.

De CD, die absoluut een aanra­der is als kado voor de ko­men­de feest­da­gen, is te be­stel­len via cd@koor­schoolhaarlem.nl en kost €20,-- inclusief verzend­kos­ten.

Hier­on­der vindt u een impressie van de dag. Foto’s Isabel NabuursGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose