Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Steun de Wereldjongerendagen!

gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2011

Van 16 t/m 21 au­gus­tus zijn in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD).  Honderd­dui­zen­den katho­lie­ke en ook een groot aantal niet-katho­lie­ke jon­ge­ren komen van over de hele wereld naar de WJD toe om elkaar te ont­moe­ten en hun geloof te vieren en te ver­die­pen.

Steun de Wereldjongerendagen!Tijdens vorige edities van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (Rome, Toronto, Keulen en Sydney in 2008) is gebleken dat dit bij­zon­dere eve­ne­ment jon­ge­ren enorm kan bemoe­digen. Ze wor­den zich bewust van de verrijkende rol die hun geloof in hun leven speelt en ont­dek­ken dat ze niet de enige van hun leef­tijd zijn die geloven. Ze komen vaak helemaal ‘opgela­den’ weer thuis en zijn op hun beurt een bemoe­diging voor vele anderen in hun omge­ving.

Het or­ga­ni­se­ren van de WJD is een hele onderne­ming. Uw gebed en meeleven zijn daarbij onmis­baar. En ondanks de grote inzet van vrij­wil­li­gers en bijdragen van sponsoren, heeft de organi­sa­tie finan­ciële steun uit de geloofs­ge­meen­schap hard nodig om vanuit ons bisdom met een groep jon­ge­ren (155) aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen deel te kunnen nemen.

Deze jon­ge­ren zijn de dragende krachten van de Kerk van morgen!  Mogen zij op uw steun rekenen?

Hier volgen een paar sug­ges­ties: 

  • Een jon­gere uit uw pa­ro­chie of uw familie (klein­kind?) die aan de WJD deelneemt te steunen. Dit kunt u doen door met hem of haar mee te leven en mis­schien ook door deze jon­gere finan­cieel te steunen.
  • De WJD-reis die vanuit ons bisdom wordt geor­ga­ni­seerd steunen met uw gebed, uw meeleven en met een finan­ciële bijdrage op bankreke­ning 43509 t.n.v. R.K. bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam, met vermel­ding “Gift WJD Madrid 2011.” Uw gift is aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting.

Alvast harte­lijk dank!Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar PortugalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose