Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Steun de Wereldjongerendagen!

gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2011

Van 16 t/m 21 au­gus­tus zijn in Madrid de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD).  Honderd­dui­zen­den katho­lie­ke en ook een groot aantal niet-katho­lie­ke jon­ge­ren komen van over de hele wereld naar de WJD toe om elkaar te ont­moe­ten en hun geloof te vieren en te ver­die­pen.

Steun de Wereldjongerendagen!Tijdens vorige edities van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (Rome, Toronto, Keulen en Sydney in 2008) is gebleken dat dit bij­zon­dere eve­ne­ment jon­ge­ren enorm kan bemoe­digen. Ze wor­den zich bewust van de verrijkende rol die hun geloof in hun leven speelt en ont­dek­ken dat ze niet de enige van hun leef­tijd zijn die geloven. Ze komen vaak helemaal ‘opgela­den’ weer thuis en zijn op hun beurt een bemoe­diging voor vele anderen in hun omge­ving.

Het or­ga­ni­se­ren van de WJD is een hele onderne­ming. Uw gebed en meeleven zijn daarbij onmis­baar. En ondanks de grote inzet van vrij­wil­li­gers en bijdragen van sponsoren, heeft de organi­sa­tie finan­ciële steun uit de geloofs­ge­meen­schap hard nodig om vanuit ons bisdom met een groep jon­ge­ren (155) aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen deel te kunnen nemen.

Deze jon­ge­ren zijn de dragende krachten van de Kerk van morgen!  Mogen zij op uw steun rekenen?

Hier volgen een paar sug­ges­ties: 

  • Een jon­gere uit uw pa­ro­chie of uw familie (klein­kind?) die aan de WJD deelneemt te steunen. Dit kunt u doen door met hem of haar mee te leven en mis­schien ook door deze jon­gere finan­cieel te steunen.
  • De WJD-reis die vanuit ons bisdom wordt geor­ga­ni­seerd steunen met uw gebed, uw meeleven en met een finan­ciële bijdrage op bankreke­ning 43509 t.n.v. R.K. bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam, met vermel­ding “Gift WJD Madrid 2011.” Uw gift is aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting.

Alvast harte­lijk dank!
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
woensdag, 21 juni 2023Bijna 1000 Nederlandse jongeren naar de WJD
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose