Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Weer behouden thuis

Blog 7 - WJD Lissabon

gepubliceerd: woensdag, 9 augustus 2023
foto: Carolien Hoogenboom
Weer behouden thuis

Na een goede nacht in de nachtbus, zo moe als we waren, kwamen we aan in Lourdes. Daar stond in het hotel Saint Louis een ontbijt voor ons klaar en die kon­den we zittend aan een tafel in alle rust eten. Wat waren we dank­baar voor een normaal ontbijt aan tafel.

We had­den 4 kamers ter beschik­king om te kunnen douchen of te slapen. ’s Middags kregen we een warme lunch en hebben we in onze deel­groep gegeten en de hoogte­pun­ten van de reis gedeeld. En we hebben vooruitge­blikt, wat wil je na de WJD met je geloof doen?

Ge­meen­schap Cenaclo

Na de lunch zijn we naar het hei­lig­dom gegaan in kleine groepen. Ook ging er een klein deel naar de ge­meen­schap Cenaclo, waar rector Jeroen de Wit bekend mee was. Een ge­meen­schap voor verslaaf­den, waar zij drie jaar wonen als broe­ders van elkaar. In vriend­schap, onder­steund door gebed en werk spreken ze elkaar aan. Het eerste jaar staat in het teken van onthechten, los­ko­men van de versla­ving, het tweede jaar om jezelf beter te leren kennen en het derde jaar om een nieuw leven op te bouwen. De leden van de ge­meen­schap werken om zich­zelf te voor­zien in het levens­on­der­houd. Dat houdt in koeien melken, eten ver­bou­wen, schoon­ma­ken etc. Op deze manier geeft het werken zin en wordt het een daad van liefde voor je naaste. Zonder melk of groente is er immers niets te eten/drinken. De ge­meen­schap woont op een prach­tige locatie op een berg en tussen de bergen, op een kleine 30 minuten lopen vanaf het hei­lig­dom.

Het hei­lig­dom van Lourdes

In Lourdes op het hei­lig­dom hebben we veel kunnen doen. Een bezoek aan de grot om daar te bid­den bij Maria, een kaars opsteken, een bezoek aan de drie kerken en het kopen van souvenirs/reli­gi­euze artikelen. Om 18 uur sloten we aan bij de Neder­landse Mis in Lourdes, waar we met blijd­schap onthaald wer­den. Daarna hebben we weer lekker kunnen eten in het hotel. Na­tuur­lijk kon­den we niet ver­trek­ken zon­der de lichtjes­pro­ces­sie te hebben gelopen. Iets geor­ga­ni­seer­der dan in Fatimá liepen we al bid­dend en zingend op het hei­lig­dom. En daarna de nachtbus weer in.

Mis op de par­keer­plaats

Na een nacht in de bus en nog een dag reizen te gaan werd besloten om toch nog een Mis te vieren op de laatste dag van onze reis. Langs de snelweg hebben we bij een par­keer­plaats de Mis gevierd. Met een laken, waxinelichtjes en onze stereo-in­stal­la­tie hebben we de ge­dach­te­nis van Dominicus kunnen vieren. De Dominicus die in Caleruega, waar we zijn geweest, is geboren. Met het Evan­ge­lie waarin Petrus over het water loopt, wer­den we bemoe­digend om ons met elke val of vertwijfeling weer door Jezus uit het water/de dood te laten trekken. En ja die uit­dagingen van alle dag gaan we tegemoet, dus deze bemoe­diging kunnen we zeker gebruiken. Maar bovenal mogen we de ko­men­de tijd de vreugde van God uit­de­len. Share the joy!

Share The Joy

Reünie

Op zater­dag 2 sep­tem­ber zullen de pelgrims die met de bisdomreis van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn mee­ge­gaan elkaar weer treffen tij­dens de reünie. Erva­ringen delen, foto's uitwisselen en mis­schien wel een volgende reis plannen?! Deel­ne­mers ont­van­gen bin­nen­kort meer in­for­ma­tie over deze dag.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose