Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

ReŁnie Wereldjongerendagen

Zaterdag 2 september - 13.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 29 augustus 2023
foto: Ramon Mangold
ReŁnie Wereldjongerendagen

Na een bij­zon­dere reis, waarin de jon­ge­ren veel vreugde hebben mogen beleven en God hebben mogen ont­moe­ten keren we weer terug in de Neder­landse kerk. Niet altijd even mak­ke­lijk als je twee weken lang omringd bent geweest door mede­ge­lo­vigen en zoveel ont­moe­tingen met de Heer zelf hebt mogen hebben. Hoe zet je het geloof en de mooie ont­moe­tingen door?

Op zater­dag 2 sep­tem­ber komen de jon­ge­ren die deze zomer naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon zijn geweest samen voor een reünie. En deze vraag over het voort­zet­ten van je geloof staat centraal. We blikken ook terug op de hoogte­pun­ten en mis­schien wel alle zware be­proe­vingen van de reis zelf.

Alpha

AlphaVanaf 13.00 uur zijn de jon­ge­ren uit­ge­no­digd. Om 13.30 uur starten we met de H. Mis in de St. Bavo ka­the­draal. Na de Mis zullen we in­for­ma­tie krijgen over ver­schil­lende ver­volg­moge­lijk­heden.

Alpha Neder­land is uit­ge­no­digd om te ver­tellen over de alpha cursus. De jon­ge­ren kunnen ervoor kiezen om via deze cursus het chris­te­lijke geloof zelf meer te ont­dek­ken of om de cursus te gaan geven en hun vrien­den, buren en collega’s via deze weg ook kennis te laten maken met waar zij zo en­thou­siast over zijn. Zo willen we concreet uiting geven aan het reis­the­ma ‘Share the joy’, want de vreugde van het Evan­ge­lie willen we niet alleen voor ons­zelf hou­den.

Tip voor mensen die geïn­te­res­seerd zijn in de alpha cursus, op zater­dag 9 sep­tem­ber biedt Alpha Neder­land een Trai­ning- en In­spi­ra­tie­dag in Veenendaal.

Follow Me en jon­ge­ren­acti­vi­teiten

Follow Me!Een andere moge­lijk­heid om met het geloof bezig te blijven en je te laten vormen is via het Follow Me! traject. Deze optie wordt lan­de­lijk aan­ge­bo­den en bestaat uit 8 weeken­den van geloofs­vor­ming en discipel­schaps­trai­ning. Dit is in het bij­zon­der voor als je het geloof ook meer prak­tisch wilt maken. Wie is God voor jou, hoe doe je dat evan­ge­li­se­ren en hoe geef ik vorm aan een geloofs­ge­meen­schap? Meer in­for­ma­tie over Follow Me! is te vin­den op www.followme-nederland.nl. Na­tuur­lijk is het ook moge­lijk om dichter bij huis elkaar te blijven ont­moe­ten bij de ac­ti­vi­teiten van het jon­ge­ren­pas­to­raat. Deze zijn te vin­den op www.jonge­kerk.nl en via Instagram @jong­bis­domha. We zien dat jon­ge­ren elkaar nu al weten te vin­den en dat moe­digen we na­tuur­lijk ook aan. Blijf de vriend­schappen voe­den!

Diner­buf­fet

De reünie ein­digen we met een buffet om nog even in alle vreugde te kunnen napraten over de bij­zon­dere reis. Tegen een uur of acht ’s avonds zullen we de ka­the­draal en haar zalen weer verlaten en gaan we de wereld in om de ware vreugde te delen.

Bidt u alstublieft mee voor de vruchten van de reis en het ge­loofs­le­ven van de jon­ge­ren?!


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024ĎGa door je leven met mentaliteit pelgrimí Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose