Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Restauratie beroemd Haarlems orgel voltooid

gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2011

Zondag 15 mei jl. vond de fees­te­lij­ke pre­sen­ta­tie en inwij­ding plaats van het geheel gerestaureerde orgel van de Sint-Joseph­kerk in Haar­lem. Enkele hon­der­den geno­dig­den en andere belang­stel­len­den waren er getuige van hoe pastoor H.J. Niesten met gebed, wij­wa­ter en wierook het instru­ment weer toewijdde aan de ere­dienst.

Nadat de pastoor de begin­woor­den van de oude hymne ‘Te Deum lau­damus’ gezongen had, bracht organiste Gemma Coebergh het orgel weer volop tot klinken met de fees­te­lij­ke Toccata van Hendrik Andriessen. Daarna zette zij het pre­sen­ta­tie­con­cert voort met werken van De Klerk, Franck en Duruflé. De Schola Cantorum van de Sint-Joseph­kerk bracht o.l.v. Dick Hogenhout enkele gre­go­ri­aanse gezangen ten gehore. 

Orgel Josephkerk Haarlem“Het orgel van Andriessen en De Klerk”, zo staat het orgel in de Haar­lemse Sint-Joseph­kerk bij de orgelliefhebbers in Neder­land bekend. Niet voor niets, want de beide groot­mees­ters van de orgel­kunst hebben het grootste deel van de 20e eeuw dit orgel bespeeld. Het instru­ment, in 1907 gebouwd door de firma Adema, heeft hen geïnspireerd tot een groot aantal com­po­si­ties. Befaamd waren ook de fraaie klanken die zij in hun improvi­sa­ties uit het orgel wisten te toveren.

Al kort na haar aantre­den in 1998 begon de hui­dige titulair organiste, Gemma Coebergh, steeds meer hin­der te onder­vin­den van de slechter wor­dende staat van het orgel en heeft ze er bij het pa­ro­chie­bestuur op aan­ge­dron­gen dat het instru­ment spoe­dig gerestaureerd zou gaan wor­den. Mede dankzij diverse subsidies en de opbrengst van benefiet­con­certen en andere acties is het gelukt de beno­digde gel­den hier­voor bijeen te brengen en kon Adema’s Kerkorgel­bouw uit Hillegom in no­vem­ber 2009 de res­tau­ra­tie ter hand nemen.

Voor­taan zullen de fraaie klanken van dit instru­ment iedere zon­dag­mor­gen weer klinken als omlijs­ting van de gre­go­ri­aanse gezangen in de hoog­mis van 10.00 uur. Maar ook zullen er regel­ma­tig orgel­con­certen gegeven wor­den. Het eerst­volgende concert is op zon­dag 29 mei a.s. om 15.00 uur. Dan zal onder andere de wereldpremière plaats­vin­den van een tot nu toe onbekend werk van Albert de Klerk: ‘De lof van mijn man’ (1956). Dit werk is ge­schre­ven voor spreek­stem­men en orgel. De tekst is van Michel van der Plas. Het betreft een lofzang van Maria op haar man Jozef. Tekst en muziek zijn onlangs aan­ge­trof­fen in de nalaten­schap van Albert de Klerk. De rol van Maria zal wor­den vertolkt door de actrice Maaike Poorthuis. Gemma Coebergh speelt de orgelpartij. De toegang tot dit concert is gratis.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose