Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop ontvangt studie over theologie van het lichaam

gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2011

Nieuwe publicatie over de Theologie van het Lichaam van Johannes Paulus IITer gelegen­heid van de zalig­ver­kla­ring van Johannes Paulus II op 1 mei a.s. verschijnt een splinter nieuw boek binnen de Tilten­berg-studies: “Men­se­lijke liefde in het plan van God” - Een kennis­ma­king met de Theo­lo­gie van het Lichaam. Vanmorgen ont­ving mgr. dr. J. Punt het eerste exemplaar uit han­den van de auteurs, het echtpaar Stefan van Aken en Lisette van Aken – de Graaf, bei­den werk­zaam in de Diens Huwe­lijk en Gezin van het bisdom. Mgr. Everard de Jong (hulp­bis­schop van Roermond) schreef het voor­woord en mgr. Punt een aanbeveling.

De Theo­lo­gie van het Lichaam behandelt de men­se­lijke liefde in veel facetten. Licha­me­lijk­heid, seksua­li­teit en de bete­ke­nis daar­van voor ons als mens komen aan de orde. Hoewel het hier het grootste werk van Johannes Paulus II betreft, was er tot op heden geen populaire literatuur in het Neder­landse taal­ge­bied be­schik­baar.  Dit boekje wil deze leemte vullen. In hel­der taal­ge­bruik en met vele voor­beel­den en toelich­tingen wor­den basis­prin­ci­pes en beginselen van de Theo­lo­gie van het Lichaam uit de doeken gedaan.

Het boekje is een weer­slag van studie en vele jaren pas­to­rale-  en  les­er­va­ring die de schrijvers middels seminars en cursussen over het on­der­werp hebben opgedaan. De mooie erva­ringen van de mens­heid uit de oorsprong  wor­den weerge­ge­ven, evenals de breuk­vlakken die voor ons vandaag de dag door lij­den en moeiten zo herken­baar zijn. Dit boekje draagt bij aan een groter begrip van van ons­zelf als mens. Het zal bij velen herken­ning oproepen van hun eigen diepste verlangens.

Lisette en Stefan zijn verant­woor­de­lijk voor de afdeling Huwe­lijk en Gezin van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zij zijn als docent van het vak  “Theo­lo­gie van het Lichaam en Moraal van de Seksua­li­teit” verbon­den aan het ker­ke­lijk oplei­dings­in­sti­tuut De Tilten­berg.  Lisette is psy­cho­loog en Stefan is biomedicus. Beiden hebben een mastergraad  in Theo­lo­gie (Rome). Lisette en Stefan zijn ouders van 5 kin­de­ren.

“Menselijke liefde in het plan van God” Een kennismaking met de Theologie van het Lichaam

Het boek komt uit op 1 mei a.s., maar is nu reeds te be­stel­len op www.hoeksteen.org of www.tilten­berg.org Vanaf volgende week is het be­schik­baar in de bekende boek­han­dels (Colomba, St. de Boog, het Carolushuis). Vanaf dan kunt u ook terecht op www.amazon.com

Voor meer in­for­ma­tie en contact: hu­we­lij­ken­ge­zin@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

En na 2 mei ook: 06-53773995

Klik hier om de voor- en achter­kant van het boek te bekijken (PDF)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 22 augustus 2018Wereldgezinsdagen Dublin geopend Video
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
donderdag, 2 mei 2013Geslaagd symposium - Een seksuele revolutie
dinsdag, 5 juni 2012WereldFamilieDagen 2012 te Milaan: Meer dan een miljoen pelgrims!
woensdag, 9 mei 2012Filmpje KISI Kids - Hemel op Stelten Video
maandag, 23 april 2012Zaterdag 19 mei 2012 - KISI-dag
vrijdag, 4 november 2011Boek Theologie van het Lichaam toe aan tweede druk
donderdag, 3 november 2011Videoverslag van de Familiedag Video
donderdag, 20 oktober 2011Bestel nu kaarten voor de Familiedag!
woensdag, 14 september 2011Familiedag 29 oktober
woensdag, 10 november 2010Kerk op Weddingfair
dinsdag, 13 juli 2010Nieuw seminar Theologie van het Lichaam
donderdag, 23 juli 2009Cursus huwelijksvoorbereiding weer van start
zaterdag, 18 juli 2009Familiedag ‘Relatie en Communicatie’
woensdag, 20 mei 2009Seminar Theologie van het Lichaam
donderdag, 7 mei 2009Symposium ‘Vrouw, wie ben je?’ - Eenheid in verscheidenheid
donderdag, 8 januari 2009Jong echtpaar vertegenwoordigt bisdom in MexicoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose