Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Cursus huwelijksvoorbereiding weer van start

gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2009
In samen­wer­king met ver­schil­lende pa­ro­chies vindt dit najaar de cursus huwe­lijks­voor­be­rei­ding plaats in de Pastorie van “De Liefde” aan de Da Costa­kade 10 te Am­ster­dam.

De cursus bestaat uit 7 avon­den waarin ver­schil­lende thema's aan de orde komen. De avon­den kennen ver­schil­lende werk­vor­men. Naast een korte inlei­ding zijn er speciale vie­rin­gen, deel­groepen, per­soon­lijke opdrachten en thuis­op­drachten.

De cursus is tot stand geko­men door het HVC-team en wordt momen­teel uit­ge­breid met video­ma­te­riaal en multimedia.

De cursus in het najaar vindt plaats op de volgende dins­dag-avon­den:
  • 22 sep­tem­ber
  • 29 sep­tem­ber
  • 6 ok­to­ber
  • 13 ok­to­ber
  • 27 ok­to­ber
  • 3 no­vem­ber
  • 10 no­vem­ber

Heeft u in­te­res­se in de cursus? Kijk dan op www.hoeksteen.org voor meer in­for­ma­tie.
Aanmel­ding is alleen moge­lijk na doorver­wij­zing door de verant­woor­de­lijke van de pa­ro­chie.

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 22 augustus 2018Wereldgezinsdagen Dublin geopend Video
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
donderdag, 2 mei 2013Geslaagd symposium - Een seksuele revolutie
dinsdag, 5 juni 2012WereldFamilieDagen 2012 te Milaan: Meer dan een miljoen pelgrims!
woensdag, 9 mei 2012Filmpje KISI Kids - Hemel op Stelten Video
maandag, 23 april 2012Zaterdag 19 mei 2012 - KISI-dag
vrijdag, 4 november 2011Boek Theologie van het Lichaam toe aan tweede druk
donderdag, 3 november 2011Videoverslag van de Familiedag Video
donderdag, 20 oktober 2011Bestel nu kaarten voor de Familiedag!
woensdag, 14 september 2011Familiedag 29 oktober
vrijdag, 29 april 2011Bisschop ontvangt studie over theologie van het lichaam
woensdag, 10 november 2010Kerk op Weddingfair
dinsdag, 13 juli 2010Nieuw seminar Theologie van het Lichaam
zaterdag, 18 juli 2009Familiedag ‘Relatie en Communicatie’
woensdag, 20 mei 2009Seminar Theologie van het Lichaam
donderdag, 7 mei 2009Symposium ‘Vrouw, wie ben je?’ - Eenheid in verscheidenheid
donderdag, 8 januari 2009Jong echtpaar vertegenwoordigt bisdom in MexicoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose