Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavopenning voor Ben Odijk

gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2011

Afscheid Ben OdijkVrij­dag­avond 18 februari jl. heeft het bestuur van de Neder­landse Sint-Gregorius­ver­eni­ging (NSGV) in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam tij­dens een in­for­mele bij­een­komst afscheid geno­men van Ben Odijk, die sinds 1997 deel uitmaakte van dit bestuur, de meeste tijd als se­cre­ta­ris.

Bavopen­ning

Van­wege zijn grote ver­diensten voor de dio­ce­sane NSGV werd hij bij deze gelegen­heid on­der­schei­den met de Bavopen­ning, een ereteken dat enige tijd gele­den door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam is inge­steld om waar­de­ring te uiten aan personen die zich op dio­ce­saan niveau bij­zon­der ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor de Kerk. De onder­schei­ding werd hem opgespeld door de hulp­bis­schop, mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss. Daarbij prees hij de heer Odjik voor zijn grote inzet, waardoor veel tot stand is gebracht. Hij noemde met name de oplei­ding Kerkmusicus III.

Organist

Het afscheid van het NSGV-bestuur betekent overigens geen afscheid van de kerk­mu­ziek, want Ben Odijk blijft actief als vaste organist in Westerblokker en als assis­tent-organist in tal van andere pa­ro­chies in West-Friesland.

Op­vol­ger George Rust

Als zijn op­vol­ger in de functie van se­cre­ta­ris heeft bis­schop J.M. Punt met ingang van 1 januari 2011 benoemd de heer G.J.G. (George) Rust uit Haar­lem.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose