Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Minicursus vormsel in Heiloo

gepubliceerd: maandag, 14 februari 2011

Minicursus VormselOp zater­dag 5 maart en zater­dag 2 april 2011 vindt er een mini­cur­sus over de Li­tur­gie van het Vormsel plaats in Heiloo. De eerste cursus­dag is vooral inhou­de­lijk van aard, de tweede cursus­dag vooral prak­tisch. De cursus is bedoeld voor bege­lei­ders van vormsel­groepen, maar ook dirigenten en be­stuurs­le­den van koren zijn welkom.

Jaar­lijks vin­den in ons bisdom vele vormsel­vie­ringen plaats. Het is meestal een hele klus om een mooie en goede vie­ring samen te stellen. Op de Impuls­dag Catechese en Jon­ge­ren van zater­dag 29 januari jl. werd een work­shop gegeven over Li­tur­gie van de vormsel­vie­ring met jon­ge­ren.  Voort­bou­wend op deze work­shop wordt er in het Juliana­kloos­ter in Heiloo een Mini­cur­sus Li­tur­gie van het Vormsel: ach­ter­gron­den, teksten en muziek geor­ga­ni­seerd, voor diegenen die hierover meer willen weten. Denk aan bege­lei­ders van vormsel­groepen, maar ook dirigenten en be­stuurs­le­den van koren.

Cursus­dag I - zater­dag 5 maart

De eerste cursus­dag is gepland op zater­dag 5 maart 2011 van 9.30 tot 14 uur. Op deze dag zal Ignas Tilma pr uitleg geven over ver­schil­lende rituelen uit de li­tur­gie van een vormsel­vie­ring. Wat betekenen ze, wat is de ach­ter­grond hier­van en hoe leg je dit op goede wijze aan jon­ge­ren uit? Deze dag is vooral inhou­de­lijk van aard.

Cursus­dag II - zater­dag 2 april

De tweede cursus­dag is meer prak­tisch van aard en vindt plaats op zater­dag 2 april 2011 van 9.30 uur tot 13 uur. Bert Stolwijk (mede­wer­ker van de Gregorius­ver­eni­ging bisdom Haar­lem-Am­ster­dam) zal samen met de aanwe­zigen een aantal lie­de­ren inoefenen, die geschikt zijn om te gebruiken in de li­tur­gie van een vormsel­vie­ring. Hij zal hier na­tuur­lijk ook de nodige ach­ter­grondin­for­ma­tie bij geven.

Kosten: € 25 inclusief ma­te­ri­aal en lunch
Locatie: Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, in Heiloo
Opgave: vóór 26 februari a.s. info@jong­bis­domhaarlem.nl o.v.v. uw naam en uw pa­ro­chie
Organi­sa­tie: het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam i.s.m. met de Sint-Gregorius vereni­ging bisdom Haar­lem


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose