Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koorschool Haarlem viert bijzonder jubileum

gepubliceerd: dinsdag, 11 januari 2011

Koorschool HaarlemHet Muziek­in­sti­tuut van de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo viert in 2011 viert zijn 65-jarig bestaan. De Koor­school, waar­van de ge­schie­de­nis teruggaat tot het begin van de veer­tien­de eeuw, is na het herstel van de hiërarchie opnieuw tot bloei geko­men en is daar­mee de eerste en oudste Koor­school in Neder­land. Overigens heeft alleen Utrecht nog een derge­lijke koor­school waar­mee beide uniek zijn voor ons land.

Het jubileum in Haar­lem start op zon­dag 16 januari a.s. met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­draal van Haar­lem, waarin Mgr. Jos Punt zal voor­gaan.

Het jubileum­jaar kent een aantal hoogte­pun­ten, zoals de veer­tig minuten durende do­cu­mentaire ‘Angels of Haar­lem’ die op 13 februari a.s. via de NPS wordt uitgezon­den.

Met Pink­ste­ren wordt een tournee naar Berlijn onder­no­men, waarin men mee­werkt aan een uit­voe­ring van het War Requiem van B. Britten en de Pinksterhoog­mis ver­zorgt in de Hedwigs­kathe­draal van deze bij­zon­dere stad.

Op 2 ok­to­ber wordt het eigen­lijke feest gevierd met een speciale vie­ring en een reünie voor alle oud-leden. Het jubileum­jaar ein­digt met een concert in de Philharmonie in Haar­lem op zon­dag 13 no­vem­ber. Dan wordt onder meer de Nicolascantate van Britten uitge­voerd.

Door het jaar heen zijn de deelkoren van het Muziek­in­sti­tuut iedere week te horen in de zon­dagse hoog­mis van 10.00 uur in de Ka­the­draal, te beginnen dus aanstaande zon­dag bij de ope­ning van het feest­jaar.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose