Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Activiteiten rond Geloof in Geluk

gepubliceerd: maandag, 13 september 2021

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’Bij de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Er is een pro­gram­ma samen­ge­steld met rond­lei­dingen, lezingen, concerten en workshops. We stellen hierbij twee ac­ti­vi­teiten in ok­to­ber aan u voor.

Voor meer in­for­ma­tie en tickets: www.koepel­kathe­draal.nl/geloof-in-geluk

Zater­dag 2 ok­to­ber - Workshop kerk­foto­gra­fie

foto: Jan de Boer
Workshop Kerkfotografie

Op 2 ok­to­ber 2021 en 12 maart 2022 geeft foto­graaf Diana Nieuwold (van de web­si­te www.kerk­foto­gra­fie.nl) de workshop kerk­foto­gra­fie. Na een intro­duc­tie, gaat de groep aan de slag met de camera. Je leert over scherp­stel­ling, belich­ting, diafragma, sluiter­tijd en ISO-waarde. Ook krijg je allerlei tips over het fotograferen van kerken. En na­tuur­lijk gaan we ook oefenen in de KoepelKa­the­draal.

Deelname­prijs: € 69 p.p. inclusief koffie/thee/een­vou­dige lunch en toegangsticket KoepelKa­the­draal.

Meer in­for­ma­tie

Zondag 10 ok­to­ber - Concert Matteo Myderwyk

Orgelconcert Matteo MyderwykOp zon­dag 10 ok­to­ber vanaf 20.00 uur zal Matteo Myderwyk een orgel­con­cert ver­zorgen.

Pianist en componist Matteo Myderwyk (deel­ne­mer Geloof in Geluk) geeft op zon­dag 10 ok­to­ber een concert in de KoepelKa­the­draal. Hij werkte voor zijn bijdrage aan Geloof in Geluk een periode in de ka­the­draal en raakte geïnspireerd door de schoon­heid en mys­tieke sfeer. Zijn in­stal­la­tie Sanctus stemde hij spe­ci­fiek af op de plek: de trap naar het Wil­li­brordusorgel en het balkon bij het orgel. Het concert is van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur met aan­slui­tend de moge­lijk­heid om de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk te bezoeken.

Toegang: € 19,50 p.p.
(inclusief toegangsticket KoepelKa­the­draal)

Locatie: KoepelKa­the­draal
ingang aan Bis­schop Bottemanne­plein.

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 augustus 2021Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’ Fotoreportage Video
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose