Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke opening ‘Geloof in Geluk’

Tentoonstellingroute door de KoepelKathedraal

gepubliceerd: zaterdag, 28 augustus 2021

De ten­toon­stel­ling­rou­te ‘Geloof in Geluk’ in de Haar­lemse ka­the­draal is op vrij­dag­mid­dag 27 au­gus­tus geopend door de Com­mis­sa­ris van de Koning, Arthur van Dijk en de Burge­mees­ter van Haar­lem, Jos Wienen. Aan­slui­tend aan de ope­ningshan­de­ling kon­den de geno­dig­den de ten­toon­stel­ling bezoeken. De ten­toon­stel­ling is te bezich­tigen vanaf zater­dag 28 au­gus­tus.

Grote belang­stel­ling

De Ka­the­draal was Corona-vol geboekt, helaas moesten nog mensen wor­den afgewezen om de Corona-regels te kunnen aan­hou­den. Geno­dig­den waren onder meer allen die een bijdrage had­den gegeven door een kunst­werk, een podcast, een muzikale bijdrage of com­po­si­tie, een tekst. De meesten had­den enkele kennissen of fami­lie­le­den mee­ge­bracht. Daar­naast waren er ver­te­gen­woor­digers van musea, de mensen die hebben meege­dacht, ver­te­gen­woor­digers van fondsen, be­stuur­ders enzo­voorts.

Rondgang - de route

Alle bijdragen zijn zo opge­steld in de kerk dat die de ka­the­draal als gebouw en sacrale ruimte intact laten, zodat de architectuur en de reli­gi­euze ruimte ten volle beleefd kan wor­den en de ere­dienst niet wordt gestoord. In een rondgang door de kerk en naar en op de koorzol­der kunnen de bijdragen aan ‘Geloof in Geluk’ wor­den beleefd. Wie de rondgang volle­dig wil doen, is bijna twee uur bezig. Daar­naast is ook de rondgang ‘De wezens van de ka­the­draal’ nog twee maan­den open.

Toespraken

Na het wel­komst­woord door vica­ris-generaal en ple­baan mgr. Bart Putter, hebben ach­ter­een­vol­gens Mgr. Hendriks, de burge­mees­ter en de com­missa­ris van de koning ge­spro­ken, afgewisseld door de fraaie muziek van ‘Sorelle’. De burge­mees­ter ging heel fraai op het thema van de ten­toon­stel­ling in, de com­missa­ris van de koning sprak vooral over de bete­ke­nis van het gebouw en het belang dat met steun van publieke mid­de­len dit erf­goed in een goede staat wordt gehou­den. Beide toe­spra­ken vul­den elkaar dus heel goed aan. Zoals gebruike­lijk staat de tekst van de toe­spraak van de bis­schop op Arsacal.nl.

Meer in­for­ma­tie

Ka­the­draal TV

Foto­se­rie

On­der­staan­de foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten
zaterdag, 2 april 2022Geloof in Geluk op KatholiekLeven.nl Video
donderdag, 10 maart 2022Winnaar wedstrijd Geloof in Geluk Video
vrijdag, 11 februari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
woensdag, 2 februari 2022Uitslag wedstrijd Geloof in Geluk Audio
zaterdag, 29 januari 2022Genomineerden wedstrijd Geloof in Geluk
vrijdag, 28 januari 2022Geloof in Geluk - activiteiten
donderdag, 13 januari 2022Geloof in Geluk - Wedstrijd
dinsdag, 9 november 2021Lezing OMG Magazine hoofdredacteur
zondag, 24 oktober 2021Lezing - Bijbelillustraties
maandag, 18 oktober 2021Lezing M. van der Vegt - De Kracht van Rust
woensdag, 13 oktober 2021Geloof in Geluk in Haarlems Dagblad
dinsdag, 12 oktober 2021Workshop labyrint lopen
maandag, 13 september 2021Activiteiten rond Geloof in Geluk
zondag, 22 augustus 2021Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’
zondag, 1 augustus 2021Geloof in Geluk - Sterrenhemel Fotoreportage
donderdag, 15 april 2021Geloof in Geluk in de BavokathedraalBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose