Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mgr. Punt nodigt u uit mee te gaan naar Assisi

Reis ‘tussen tijd en eeuwigheid’

gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2017
Mgr. Punt nodigt u uit mee te gaan naar Assisi

Van 28 april t/m 6 mei gaan we met ons bisdom op bede­vaart naar Assisi. Het belooft weer een prach­tige pelgrimage te wor­den waarbij we als bisdom op reis gaan tussen tijd en eeuwig­heid. Want dat is het! Een pelgrimage waarbij we ons laten in­spi­re­ren door de Heiligen Fran­cis­cus en Clara van Assisi, die ons laten zien dat we bestemd zijn voor een hoger doel dat ver­der gaat dan een bestaan in deze wereld en deze tijd.

In­spi­ra­tie uit Assisi

Clara en Fran­cis­cus zijn twee in­spi­re­rende voor­beel­den die niet leefde voor een nalaten­schap in deze wereld, maar voor een blijvende schat in een leven hierna! En dat is hen zeker gelukt! Fran­cis­cus liet een vorste­lijke leven achter zich waarin het rid­der­schap en hel­dendom centraal ston­den en begon een leven van bedelen, gebed en dienst­baar­heid. Clara was even­eens van adellijke afkomst en een prach­tige vrouw, maar voelde zich ge­roe­pen Fran­cis­cus te volgen in dat leven van sober­heid en gebed. Tot op de dag van vandaag zijn de ordes die zij stichtten steeds aanwe­zig geweest in de wereld en de kerk van de afgelopen eeuwen. Ze wor­den vereert als patronen van het weer en de natuur.

Assisi, de stad waar ze leefde, is inmiddels een serieuze bede­vaarts­plaats gewor­den. Steeds in­spi­re­ren deze twee heiligen op ver­schil­lende manieren vele mensen van alle gene­ra­ties. In 2018 is het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam aan de beurt en nodigen Fran­cis­cus en Clara ons uit om ons te be­zin­nen op waar onze per­soon­lijk, maar ook gemeen­schap­pe­lijke roe­ping ligt. Welke blijvende schatten kunnen wij achterlaten in de ze wereld?

Uit­no­di­ging Mgr. Punt

Samen met onze bis­schop­pen gaan we op deze uit­no­di­ging in. Mgr. Punt nodigt u bij deze per­soon­lijk uit om ook met ons mee te gaan op bede­vaart en een stap te zetten die uw leven blijvend kan ver­an­de­ren.

In­for­ma­tie

Blijf op de hoogte en laat uzelf verrassen op uw eigen weg tussen tijd en eeuwig­heid. Meer in­for­ma­tie over de bisdom­bede­vaart vindt u op deze web­si­te, of de facebook­pa­gina:

Contact

Voor vragen of het aanmel­den als am­bas­sa­deur, reisgids, of reis­lei­der kunt u terecht bij de project­lei­der Lyanne Blonk. Zij is te bereiken via:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 5 juli 2019“Bidden geeft mij vertrouwen” Video
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 4 juli 2018Broeder Fer in Geloofsgesprek
zondag, 10 juni 2018Zonovergoten reünie Assisibedevaart
woensdag, 6 juni 2018Reünie voor Assisi-pelgrims
zaterdag, 19 mei 2018Clara en Franciscus voor jonge kinderen
zaterdag, 5 mei 2018Kom Schepper Geest
zaterdag, 5 mei 2018Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
zaterdag, 5 mei 2018Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
zaterdag, 5 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 5
vrijdag, 4 mei 2018Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi
vrijdag, 4 mei 2018Wees maar niet bang...!
donderdag, 3 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 4
donderdag, 3 mei 2018Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
woensdag, 2 mei 2018Fotoserie Assisibedevaart dag 3
woensdag, 2 mei 2018Kinderwoorddienst
dinsdag, 1 mei 2018Tieners en jongeren goed begonnen
dinsdag, 1 mei 2018Een kwestie van vertrouwen
maandag, 30 april 2018Dag 1: Het zijn de kleine dingen...
zondag, 29 april 2018Eerste pelgrims per bus onderweg naar AssisiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose