Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

NSGV start opleidingscentrum voor kerkmuziek in Haarlem

gepubliceerd: maandag, 8 juni 2009
En van de taken van de NSGV (Neder­landse Sint-Gregorius­ver­eni­ging) is de scholing van allen die in de rooms-katho­lie­ke li­tur­gie de muziek ver­zorgen: dirigenten, organisten, cantores en koristen. De NSGV-afdeling in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam start in sep­tem­ber 2009 met een oplei­dings­cen­trum waar diverse cursussen gegeven wor­den op ver­schil­lende niveaus. Alle cursussen vin­den plaats in Haar­lem op zater­da­gen. De ge­za­men­lijke koor­klas vormt het hart van het oplei­dings­cen­trum.

In sep­tem­ber gaat als eerste een korte cursus van start waarin dirigenten, cantores en koristen zich kunnen orinteren op de praktijk van de zang in de li­tur­gie. Tege­lijker­tijd begint er een basis­cur­sus voor ieder die meer wil weten over kerk­mu­ziek en haar relatie met de li­tur­gie. Beide cursussen bestaan uit zes bij­een­komsten. In januari starten de wat lan­gere basis­cur­sussen voor dirigenten en organisten.

Een fol­der met nadere in­for­ma­tie over de cursus, die onlangs naar alle pa­ro­chies is gestuurd, kunt u hier down­loa­den (PDF). U kunt ook een fol­der aan­vra­gen per e-mail nsgv@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of per tele­foon (023) 511 26 86.

Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose