Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileumkoor van 350 zangers (m/v) - Inschrijving stopgezet

gepubliceerd: zaterdag, 13 juni 2009
Voor het Jubileum­koor dat op zater­dag 3 ok­to­ber a.s. de première van de Nicolaasmis van Jan Valkes­tijn zal ver­zorgen hebben zich inmiddels 350 personen aangemeld. De voor­be­rei­dings­com­mis­sie heeft besloten de in­schrij­ving stop te zetten. Om or­ga­ni­sa­torische redenen is het helaas niet moge­lijk om meer koorle­den toe te laten.

Het wordt zo langzamer­hand dui­de­lijk dat de Koren­dag in de ka­the­draal van Haar­lem een fees­te­lijk hoogte­punt zal wor­den in het jubileum­jaar van het 450-jarige Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Koren en in­di­vi­duele koorle­den die dit eve­ne­ment niet willen missen wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de volkszang, want die is even onmis­baar als de koorzang. Men wordt dan om 13.30 uur verwacht op de generale repe­ti­tie, zodat men om 15.00 uur in de eucha­ris­tie­vie­ring zijn stem kan voegen bij het koor, het orgel en de koperblazers.

Het zou voor de organi­sa­tie heel pret­tig zijn om te weten op hoeveel mensen zij ongeveer kan rekenen. En voor koren is het pret­tig als ze de volksstem thuis al even geoefend hebben. Daarom vindt u op de volgende bladzijde een inschrijf­for­mu­lier. Daarop kunt u ook aan­ge­ven of u alsnog voor uw eigen gebruik één of meer partituren en/of koorpartituren wilt ont­van­gen, want dat kan dan nog steeds tegen geredu­ceerd tarief. Overigens kunt u ook op de koren­dag zelf nog besluiten om de blad­mu­ziek aan te schaffen, want de uitgever Annie Bank Edition is 3 ok­to­ber met een stand aanwe­zig.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose