Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oud Titularis Bernard Bartelink overleden

Uitvaart op zaterdag 25 oktober 2014 om 11.00 uur

gepubliceerd: maandag, 20 oktober 2014

Na een kort ziek­bed is afgelopen zon­dag 19 ok­to­ber de heer Bernard Bartelink overle­den. Hij zou op 22 no­vem­ber a.s. 85 jaar gewor­den zijn. Bartelink was van 1971 tot 2000 de titulair organist van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem en tevens vaste bege­lei­der van het Ka­the­drale Koor.

Oud Titularis Bernard Bartelink overledenBartelink werd geboren in Enschede en stu­deerde aan het Am­ster­dams conservatorium. Bernard Bartelink was tot 1989 hoofd­docent voor orgel en improvi­satie aan het Sweelick­conserva­torium in Am­ster­dam en aan het Twents Conserva­torium te Enschede.

Hij concer­teerde veel­vul­dig in binnen- en bui­ten­land, vooral in de grote ka­the­dralen, zoals o.a. de Notre Dame in Parijs. St. Pauls en Westminster in London en The National Ca­the­dral in Washington D.C. Ook trad hij regel­ma­tig op met het Ko­nin­klijk Concert­gebouw­orkest, waaraan hij tot 1994 verbon­den was.

Bernard Bartelink schreef tal­loze composities voor koor- orgel- en kamer­muziek. Recent is zijn bekende ‘Beati Mortui’ nog door de Bavo­cantorij uitge­voerd tij­dens het slot­concert van de orgel­serie en in zijn aanwe­zig­heid.

Hij was regel­ma­tig jurylid bij nationale en inter­nationale concoursen en heeft zelf diverse prijzen gewonnen.

Uitvaart­plech­tig­heid

Zater­dag 25 ok­to­ber a.s. zal voor hem de uit­vaart­plech­tig­heid zijn in ‘zijn’ Ka­the­draal aan de Leidse­vaart te Haar­lem. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur.
Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land Fotoreportage
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmis
maandag, 16 december 2013Doorgeven Nieuwsbrief 6
zondag, 29 september 2013Fons Ziekman benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester
woensdag, 25 september 2013Bisschop benoemt vrouw op bijzondere positie
vrijdag, 28 juni 2013Koorseizoen ten einde
maandag, 11 maart 2013Choral Evensong op weg naar Pasen
vrijdag, 22 februari 2013Open dag Koorschool St. BavoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose