Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oud Titularis Bernard Bartelink overleden

Uitvaart op zaterdag 25 oktober 2014 om 11.00 uur

gepubliceerd: maandag, 20 oktober 2014

Na een kort ziek­bed is afgelopen zon­dag 19 ok­to­ber de heer Bernard Bartelink overle­den. Hij zou op 22 no­vem­ber a.s. 85 jaar gewor­den zijn. Bartelink was van 1971 tot 2000 de titulair organist van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem en tevens vaste bege­lei­der van het Ka­the­drale Koor.

Oud Titularis Bernard Bartelink overledenBartelink werd geboren in Enschede en stu­deerde aan het Am­ster­dams conservatorium. Bernard Bartelink was tot 1989 hoofd­docent voor orgel en improvi­satie aan het Sweelick­conserva­torium in Am­ster­dam en aan het Twents Conserva­torium te Enschede.

Hij concer­teerde veel­vul­dig in binnen- en bui­ten­land, vooral in de grote ka­the­dralen, zoals o.a. de Notre Dame in Parijs. St. Pauls en Westminster in London en The National Ca­the­dral in Washington D.C. Ook trad hij regel­ma­tig op met het Ko­nin­klijk Concert­gebouw­orkest, waaraan hij tot 1994 verbon­den was.

Bernard Bartelink schreef tal­loze composities voor koor- orgel- en kamer­muziek. Recent is zijn bekende ‘Beati Mortui’ nog door de Bavo­cantorij uitge­voerd tij­dens het slot­concert van de orgel­serie en in zijn aanwe­zig­heid.

Hij was regel­ma­tig jurylid bij nationale en inter­nationale concoursen en heeft zelf diverse prijzen gewonnen.

Uitvaart­plech­tig­heid

Zater­dag 25 ok­to­ber a.s. zal voor hem de uit­vaart­plech­tig­heid zijn in ‘zijn’ Ka­the­draal aan de Leidse­vaart te Haar­lem. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land Fotoreportage
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmis
maandag, 16 december 2013Doorgeven Nieuwsbrief 6
zondag, 29 september 2013Fons Ziekman benoemd tot Ridder in de Orde van Sint SylvesterBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose