Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek

Bisschop Punt richt KSSG Haarlem-Amsterdam op

gepubliceerd: woensdag, 3 september 2014

Op woensdag 3 september 2014 – de gedachtenis van de heilige Gregorius de Grote – heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jozef M. Punt, het decreet ondertekend waarmee de oprichting van de Ker­ke­lijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG Haarlem-Amsterdam) een feit werd.

Deze stichting stelt zich ten doel om onder verant­woor­de­lijk­heid van de diocesane bisschop de studie en de beoefening van de kerk­mu­ziek te bevorderen en neemt daarmee de taak over die tot nu toe werd uitgevoerd door de Neder­landse Sint-Gregorius­ver­eni­ging in het bisdom Haarlem-Amsterdam (NSGV Haarlem-Amsterdam).

Bestuur en mede­wer­kers

Oprichting KSSG - 3 september 2014
Bestuur en mede­wer­kers van de KSSG Haarlem-Amsterdam op bezoek bij mgr. Punt V.l.n.r.: De bestuursleden Tom van Brederode, Br. Simon Laoût osb en George Rust, de mede­wer­kers Mark Heerink en Bert Stolwijk, bisschop J.M. Punt. (Bestuurslid Wim Boer­stoel was verhinderd).

De Bisschop heeft de zittende bestuursleden van de NSGV Haarlem-Amsterdam benoemd tot bestuurslid van de nieuwe stichting. De beide mede­wer­kers voor kerk­mu­ziek in het bisdom, Bert Stolwijk en Mark Heerink, zullen hun werkzaamheden voortzetten onder auspiciën van de KSSG Haarlem-Amsterdam.

NSGV

In 1874 werd in Haarlem de Neder­landse Sint-Gregorius­vereniging opgericht.. De ini­tia­tief­nemer was priester J.J. Graaf, toenmalig secretaris van de Bisschop van Haarlem. De NSGV groeide binnen vier jaar uit tot een landelijke organisatie met diocesane en dekenale afdelingen. In 1962 werd door de bis­schop­pen bepaald dat ieder kerk­koorlid automatisch lid was van de NSGV en daarmee werd deze vereniging de grootste koren­organisatie van Nederland (rond 100.000 leden).

Zelfstandige stichting

In 2011 hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten de verant­woor­de­lijk­heid voor het landelijke beleid met betrekking tot de kerk­mu­ziek toe te vertrouwen aan de Nationale Raad voor Liturgie, respec­tievelijk de Beleids­sector Liturgie. De diocesane NSGV-afdelingen zouden voortaan als zelfstandige ‘verenigingen’ hun taak onder verant­woorde­lijk­heid van de plaat­se­lijke bisschop gaan voortzetten.

Omdat de verenigings­structuur in de praktijk niet blijkt te functioneren, is er in ons bisdom voor gekozen om de diocesane kerk­muzikale ac­ti­vi­teiten voortaan onder te brengen in een ker­ke­lijke stichting. Het bestuur van de KSSG Haarlem-Amsterdam zal echter, zolang de NSGV bestaat, blijven fungeren als diocesaan afdelings­bestuur en als zodanig ook verant­woor­de­lijk­heid blijven dragen voor het toekennen van onder­scheidingen voor jubilerende koorleden en kerkmusici.
Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
woensdag, 7 december 2016Liturgisch jaar 2016-2017
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land Fotoreportage
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmis
maandag, 16 december 2013Doorgeven Nieuwsbrief 6
zondag, 29 september 2013Fons Ziekman benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester
woensdag, 25 september 2013Bisschop benoemt vrouw op bijzondere positie
vrijdag, 28 juni 2013Koorseizoen ten einde
maandag, 11 maart 2013Choral Evensong op weg naar PasenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose