Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bernard Bartelink 80 jaar

gepubliceerd: dinsdag, 27 oktober 2009
Het radio­pro­gramma Viertakt op zater­dag zal op 7 no­vem­ber a.s. aan­dacht schenken aan de Haar­lemse organist-com­po­nist Bernard Bartelink die op 24 no­vem­ber a.s. 80 jaar hoopt te wor­den. In het pro­gram­ma zal hij wor­den onder­vraagd over zijn muzikale loop­baan, die zich groten­deels achter het orgelklavier heeft vol­trok­ken. Ook zullen diverse werken van hem te be­luis­te­ren zijn.

Bernard Bartelink, geboren in 1929 te Enschede, was van 1971 tot 1999 titulair organist van de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo te Haar­lem. Bij zijn afscheid ont­ving hij de hoogste onder­schei­ding van de NSGV, de bronzen plaquette.

Bartelink is tot op de dag van vandaag een veel gevraagd concertorganist in binnen- en bui­ten­land. Zo trad hij o.a. op in diverse Europese lan­den, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Korea en Nieuw-Zeeland. Als com­po­nist van koor-, orgel- en kamer­mu­ziek kreeg Bernard Bartelink tal van opdrachten, zowel van ker­ke­lijke als van wereldlijke over­he­den. In de r.-k. kerken zijn de Wil­li­brordus­mis en zijn toon­zet­ting van Psalm 119 (Een lamp voor mijn voet is uw woord) het meest bekend.

Onlangs schreef hij in opdracht van de NSGV Haar­lem-Am­ster­dam twee com­po­si­ties voor het Haar­lemmer Orgel­boek dat in het voor­jaar van 2010 zal ver­schij­nen.

Het pro­gram­ma ‘Viertakt op zater­dag’ is te be­luis­te­ren van 18.00 – 19.00 uur op Radio 4.
www.radio4.nl/viertakt


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose