Bisdom Haarlem-Amsterdam













Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Doorgeven Nieuwsbrief 6

gepubliceerd: maandag, 16 december 2013

De zesde Door­ge­ven Nieuws­brief van NSGV Haar­lem-Am­ster­dam met een zeer gevarieerde inhoud is weer be­schik­baar.

De NSGV Pa­ro­chie­tour

Doorgeven Nieuwsbrief 6Ons aanbod om in uw eigen pa­ro­chie of regio een zang­avond te or­ga­ni­se­ren.

2 februari: Maria Lichtmis

Oe de veer­tigste dag van Kerst­mis vieren we de Opdracht van de Heer ofwel Maria Lichtmis.
Dit jaar valt dat feest op zon­dag.  Met een licht­pro­ces­sie en passende lie­de­ren kan het een bij­zon­dere vie­ring wor­den!

Wie is Peter Rijs?

Een inter­view met de man die al vijf­tig jaar lang als kerkmusicus verbon­den is aan de H. Cornelius­paro­chie in Limmen.

Géén bis­schop­pe­lijk verbod op bekende kerst­lie­de­ren

In no­vem­ber waren ‘De her­der­tjes’ en ‘Stille nacht’ ineens on­der­werp van aan­dacht in alle media, omdat ze door de bis­schop­pen verbo­den zou­den zijn.
Hoe zit het nu echt?

Kerstwens

Het bestuur van de NSGV Haar­lem-Am­ster­dam en de redactie van de Door­ge­ven Nieuws­brief wensen u toe dat het zingen en musiceren tij­dens de kerst­vie­ringen mag bijdragen aan de vreugde om de geboorte van Christus.

Zalig Kerst­feest en Gezegend Nieuw­jaar

Download




Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmis
zondag, 29 september 2013Fons Ziekman benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester Fotoreportage



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose