Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Basiscursussen voor dirigent en organist van start

gepubliceerd: dinsdag, 27 oktober 2009
De basis­cur­sussen voor dirigenten en organisten starten zater­dag 9 januari 2010 in Haar­lem. Na de oriŽntatie­cur­sus dirigent/cantor/korist die in de afgelopen maan­den gegeven is gaat het Oplei­dings­cen­trum voor kerk­mu­ziek hiermee de volgende fase in. Amateurdirigenten en -organisten (of zij die dat willen wor­den) die aan een aantal minimale eisen voldoen komen in aanmer­king voor het volgen van deze cursus, waarin zij basiskennis en -vaar­dig­he­den voor het lei­den van een kerk­koor en het li­tur­gische orgelspel krijgen aangeleerd.

De cursussen bestaan uit 12 les­da­gen van 3,5 uur (voor de dirigenten komen daar nog totaal 6 uur zangles bij). Docenten zijn Rozemarijn Kalis, Bert Stolwijk en Mark Heerink. De lessen wor­den gegeven in de gebouwen van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Kruis­weg 63) en de Groen­markt­kerk (H. Antonius van Padua, Nieuwe Groen­markt 12) te Haar­lem.

Een fol­der met aanmel­dings­kaart is aan te vragen bij ons kantoor. U kunt ook terecht op web­si­te: www.nsgv.nl (onder Haar­lem-Am­ster­dam, cursussen), daar vindt u ook de toela­tingseisen.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose