Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open dag Koorschool St. Bavo

Zaterdagmiddag 2 maart vanaf 13.30 uur

gepubliceerd: vrijdag, 22 februari 2013

Open dag Koorschool St. BavoDe Koor­school is een bij­zon­dere basis­school voor jongens en meisjes vanaf groep 5. Naast de normale schoolvakken wordt er dage­lijks veel aan­dacht besteed aan de zang- en muziek­oplei­ding van de leer­lin­gen, in de vorm van stem­vor­ming, solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie.

Daar­naast bespeelt elke leer­ling een muziekinstru­ment. Be­lang­rijk onder­deel van de school­cul­tuur is het zingen in de Ka­the­drale Koren, waar­mee de leer­lin­gen concerten geven in binnen- en bui­ten­land, deel­ne­men aan radio- en tele­vi­sieopnames en cd’s opnemen.

De Koor­school is een kleine school met ongeveer 65 leer­lin­gen, ver­deeld over drie groepen: 5/6, 6/7 en 8. Aan het eind van hun Koor­school­tijd kunnen de leer­lin­gen naar die vorm van voort­ge­zet onder­wijs, waarvoor zij qua aanleg, in­te­res­se en school­vor­de­ringen geschikt zijn.

U bent van harte welkom op onze Open Dag!

Zater­dag 2 maart van 13.30 tot 15.45 uur

13.30 uur: In­for­ma­tie over het onder­wijs en hoe de muzikale oplei­ding van de kin­de­ren eruit ziet
Rond­lei­ding door het school­ge­bouw door leer­lin­gen van groep 8.
15.00 uur: Naar de ka­the­draal aan de over­kant.
15.20 uur: Klein concert waarin de hui­dige Koor­school­leer­lingen laten horen hoe hun muziek klinkt op de plek waar ze regel­ma­tig optre­den.

Adres

Wester­gracht 61
2013 ZL  Haar­lem
(023) 53 110 54
www.koor­schoolhaarlem.nlGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose