Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief aan priesters over het PaastriduŁm

gepubliceerd: vrijdag, 2 november 2012

In februari 2011 hebben de Neder­landse Bis­schop­pen een brief ge­schre­ven met enkele richt­lij­nen over de vie­ring van het Paas­tri­duüm. De brief van de bis­schop­pen is inmiddels in de pries­ter­raad en de diaken­kring be­spro­ken. Nu is een brief verzon­den met enkele hand­vat­ten om te kunnen voldoen aan wat de Kerk op deze bij­zon­dere dagen van ons vraagt.

Paastriduum“De plech­tig­he­den van Witte Donder­dag wor­den in de meeste kerken vaak met kleinere groepen gelo­vi­gen gevierd. Dat maakt het tot een prach­tige gelegen­heid om dit op één of twee plekken per regio centraal te vieren, zoals men dat ook wel gewend is tij­dens een oecu­me­nische vie­ring in de bidweek voor de een­heid. Wat oecu­me­nisch kan, moet bij de vie­ring van het centrale mysterie van ons geloof toch zeker kunnen. Men kan er voor kiezen om de H. Reserve op eerbie­dige wijze mee te brengen naar de eigen paro­chie­kerk en daar nog gelegen­heid te geven voor een wake en aanbid­ding, zoals op deze avond gebruike­lijk.”
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose