Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavocantorij maakt indruk in Engeland

gepubliceerd: donderdag, 1 november 2012

De Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor heeft afgelopen week indruk gemaakt tij­dens haar tournee naar Engeland. Daar zongen de 28 zan­geressen en zan­gers o.a. in de ka­the­dralen van Southwell Minster, Derby, Lich­field en Shef­field. Op alle dagen werd een Evensong ver­zorgd en afgelopen zon­dag de eucha­ris­tie­vie­ring in Shef­field. Steevast werd de cantorij geprezen om haar vocale pres­ta­ties, maar vooral ook van­wege de perfecte uit­spraak van het Engels.

foto: Carel Weijers
Bavocantorij maakt indruk in Engeland
Bavo­can­to­rij na de Evensong in Shef­field Ca­the­dral

De koorle­den logeer­den in een jeugdho­tel in Ilam in het beroemde Peakdistrict. Naaste de vele muzikale optre­dens werd ook een tram­mu­seum bezocht en de nodige winkels.

Tijdens de tournee werd dirigent Fons Ziekman toegezongen en voor­zien van de nodige kado’s omdat deze trip de laatste is onder zijn verant­woor­de­lijk­heid. Fons Ziekman zal in mei 2013 de pensioenleef­tijd bereiken en na ruim 34 jaar afscheid nemen van het Muziek­in­sti­tuut van de Ka­the­draal.

De Bavo­can­to­rij bereidt zich al weer voor op het Natio­naal Militair Requiem in Best, zater­dag a.s. en op de ko­men­de kerst­pe­rio­de. Zo werke zij mee aan het EO-kerst­pro­gramma Neder­land Zingt en zingt zij op 21 de­cem­ber a.s. samen met het beroemde St. Johns College Choir uit Cambridge, dat op deze avond een kerst­con­cert ver­zorgt in de Ka­the­draal in Haar­lem.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose