Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Assisibedevaart 2018

Bisdombedevaart Assisi - mei 2018In de mei­va­kan­tie van 2018 gaat het bisdom weer op bede­vaart, dit keer naar Assisi, Italië. Alle in­for­ma­tie, nieuws­be­richten en uit­ein­delijk ver­slagen en foto’s m.b.t. de dio­ce­sane bede­vaart naar Assisi zullen in dit dossier wor­den verzameld.
ďBidden geeft mij vertrouwenĒ Video
Katholiekleven.nl in gesprek met DaniŽl
nieuws - vrijdag, 5 juli 2019
Op Katho­liek­le­ven.nl, het video­ka­naal van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, is een laatste video ver­schenen over de de bisdom­bede­vaart naar Assisi in 2018. Deze keer is Emy in gesprek met Daniël Molen­kamp.
Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Fotoreportage Video
nieuws - zaterdag, 16 februari 2019
Op Katho­liek­le­ven.nl, het video­ka­naal van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, is een video ver­sche­nen over de pelgrims­tocht van Thérèse Klaver naar Assisi tij­dens de bisdom­bede­vaart van 2018.
Broeder Fer in Geloofsgesprek
nieuws - woensdag, 4 juli 2018
Afgelopen zon­dag 1 juli was broe­der Fer van der Reijken in het geloofs­ge­sprek van de KRO. Hij sprak over de bisdom­bede­vaart naar Assisi en zijn leven als Fran­cis­caan.
Zonovergoten reŁnie Assisibedevaart Fotoreportage
nieuws - zondag, 10 juni 2018
Een heer­lijke mid­dag in de prach­tige omge­ving van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood genoten de pelgrims die naar de reünie waren geko­men van de bisdom­bede­vaart naar Assisi. Het werd een gezellige ont­moe­ting in en rond het Dio­ce­saan centrum waar ook het Wil­li­brord­semi­narie geves­tigd is.
ReŁnie voor Assisi-pelgrims
Zondag 10 juni - 14.00 uur - OLV ter Nood, Heiloo
nieuws - woensdag, 6 juni 2018
Op zon­dag 10 juni vindt de reünie plaats van de bisdom­bede­vaart naar Assisi. Wilt u uw mede-pelgrims weer ont­moe­ten en bijpraten over de reis? Dit kan ko­men­de zon­dag in Heiloo bij het Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood. Bij mooi weer ont­moe­ten we elkaar in de tuin.
Clara en Franciscus voor jonge kinderen Fotoreportage
Kinderpelgrimsboekje Assisi
nieuws - zaterdag, 19 mei 2018
De jongste pelgrims kregen tij­dens de bede­vaart in Assisi een eigen pelgrims­boekje uit­gereikt. Dit boekje is speciaal voor hen gemaakt en staat vol met verhalen over Fran­cis­cus en Clara en hoe zij Jezus in hun leven hebben ontmoet.
Kom Schepper Geest
Blog #6
nieuws - zaterdag, 5 mei 2018
6.00 uur: Voor de ver­an­de­ring komt broe­der Mug vandaag pas na de wekker gedag zeggen; het gaat steeds beter tussen ons! Dat mag ook, want vandaag is alweer de laatste volle dag. We zullen naar Greccio en Fonte Colombo gaan, waarna we naar Assisi te­rug­ke­ren voor de dodenher­den­king in de San Francesco boven­kerk met het ka­the­drale koor en prins Jaime de Bourbon de Parme. Maar eerst: Eucha­ris­tie­vie­ring.
Tweede vlog van de Assisibedevaart Video
nieuws - zaterdag, 5 mei 2018
In deze nieuwe vlog bezoekt Emy met de pelgrims Gubbio en La Verna, plaatsen die be­lang­rijk zijn in het leven van Fran­cis­cus. Het ka­the­drale koor geeft een concert en Prins Jaime spreekt de pelgrims toe bij de dodenher­den­king van 4 mei in Assisi. Bekijk hier de vlog!
Toespraak prins Jaime de Bourbon de Parme Video
Dodenherdenking
nieuws - zaterdag, 5 mei 2018
Terwijl in Neder­land op 4 mei natio­naal door ie­der­een twee minuten wordt stil­ge­staan, hebben de pelgrims naar Assisi in de St. Fran­cis­cus­basi­liek een vie­ring in het kader van dodenher­den­king. K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme, de Neder­landse ambassa­deur bij het H. Stoel, sprak een mooie toe­spraak uit en het ka­the­drale koor van Sint Bavo zong de Requiem­mis van Faust.
Fotoserie Assisibedevaart dag 5 Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 5 mei 2018
De vijfde dag startte na het ontbijt met een facul­ta­tieve Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel naast de Santa Maria degli Angeli waar (bijna) alle pelgrims bij aanwe­zig waren. De foto­graaf liftte mee met de groepen die naar Gubbio en La Verna ging, van Rob Polet en Roland Putman ofm.
Tieners en jongeren bezoeken Heilige plaatsen in en rond Assisi Fotoreportage
Bijzondere Avond van Barmhartigheid
nieuws - vrijdag, 4 mei 2018
Woens­dag 2 mei begon voor alle pelgrims met een Heilige Mis in de Santa Maria Degli Angeli, waarna de jon­ge­ren een bezoek brachten aan Rivortoto. Op deze plaats zagen we de gerestaureerde hutjes/kluisjes waar de eerste Fran­cis­ca­nen en Fran­cis­cus zelf in leefde.
Wees maar niet bang...! Fotoreportage
Blog #5
nieuws - vrijdag, 4 mei 2018
6.00 uur: We starten de dag vroeg. De jon­ge­ren sluiten aan bij het ontbijt in ons hotel. In de zaal zo vol met pelgrims wordt direct dui­de­lijk hoe divers de groep is; niet alleen komen mensen uit alle hoeken van het bisdom, maar zoals gis­te­ren al bleek komen de mensen zelfs uit alle hoeken van de wereld. En toch vormen wij met zijn allen die ene ge­meen­schap van de Kerk, zelfs lokaal. De gewaarwor­ding geeft een goed gevoel: een mooie start van de dag!
Fotoserie Assisibedevaart dag 4 Fotoreportage
nieuws - donderdag, 3 mei 2018
De vierde dag startte na het ontbijt met een ge­za­men­lijke vie­ring in een kapel van de Santa Maria degli Angeli. Daarna volg­den de groepen weer een eigen pro­gram­ma. De foto­graaf ging vandaag met Mgr. Punt mee. En van­avond had­den we een in­druk­wek­kende vie­ring van barm­har­tig­heid die was geor­ga­ni­seerd door de jon­ge­ren in de boven­basi­liek van San Francesco.
Eerste vlog van de Assisibedevaart Video
nieuws - donderdag, 3 mei 2018
Bekijk hier de vlog van Emy Jansons van de bede­vaart naar Assisi met Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. 400 Pelgrims van jong tot oud ont­dek­ken samen de stad en de verhalen van de heilige Fran­cis­cus en Clara.
Fotoserie Assisibedevaart dag 3 Fotoreportage
nieuws - woensdag, 2 mei 2018
De derde dag startte na het ontbijt met een ge­za­men­lijke vie­ring in de majestueuze Santa Maria degli Angeli waarbij Mgr. Hendriks hoofd­cele­brant was en de homilie uitsprak. Daarna volg­den de groepen weer een eigen pro­gram­ma.
Kinderwoorddienst Fotoreportage
nieuws - woensdag, 2 mei 2018
Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Santa Maria degli Angeli was er ook weer gewoon een kin­der­woord­dienst. Aan het begin van de vie­ring gingen een paar kin­de­ren lekker buiten onder een door de voor­zienig­heid beschik­ba­re overkap­ping op hun manier aan de slag met het Evan­ge­lie van de dag.
Tieners en jongeren goed begonnen Fotoreportage
Eerste twee dagen bisdombedevaart Assisi 2018
nieuws - dinsdag, 1 mei 2018
Maan­dag 30 april ver­trok­ken ook de meeste tieners en jon­ge­ren per vliegtuig voor hun bede­vaart naar Assisi! We zijn met een groep van zo’n 40 tieners en 30 jon­ge­ren mee op bede­vaart. Na aan­komst op het vlieg­veld hebben we het gezellige en kleur­rijke stadje Spoleto bezocht en daar samen met de andere pelgrims de Heilige Mis gevierd.
Een kwestie van vertrouwen Fotoreportage
Blog #3
nieuws - dinsdag, 1 mei 2018
6.30 uur: hoewel de wekker voorlo­pig nog niet gaat, word ik gewekt door het ochtendgloren. De zon verstopt zich, maar het beloofde pro­gram­ma is motiverend genoeg: een stads­wan­de­ling met een bezoek aan dé San Francesco, waar we als klap op de vuurpijl Eucha­ris­tie vieren.
Dag 1: Het zijn de kleine dingen... Fotoreportage
Blog #2
nieuws - maandag, 30 april 2018
06.45 uur - De wekker gaat op de gebruike­lijke tijd. Maar zo gebruike­lijk is vandaag niet. Vandaag gaan we naar Assisi, om aan te sluiten bij de groep pelgrims die al eer­der met bus en vliegtuig was ver­trok­ken.
Eerste pelgrims per bus onderweg naar Assisi Fotoreportage
nieuws - zondag, 29 april 2018
De eerste kilo­me­ters van Neder­land naar Assisi zijn afgelegd met de bus. In de vroege ochtend zijn gis­te­ren, zater­dag 28 april, de eerste pelgrims ver­trok­ken vanuit ons bisdom. In Schagen en Dui­ven­drecht stapten de pelgrims op. Daarna ging de reis door naar Limburg an der Lahn.


vrijdag, 20 april 2018Assisi 2018: Het aftellen is begonnen!
donderdag, 15 maart 2018U kunt nog mee met de bus Assisi!
zaterdag, 10 maart 2018Voorbereidingsweekend Assisibedevaart Fotoreportage
vrijdag, 2 maart 2018Aantal pelgrims naar Assisi bekend!
woensdag, 14 februari 2018Ontdek Assisi en UmbriŽ samen met het bisdom Video
vrijdag, 9 februari 2018Kennismakingsdagen tiener- en jongerenprogramma Assisi
dinsdag, 6 februari 2018Verblijf in chalets, mobilhomes en tenten Fotoreportage Video
donderdag, 1 februari 2018Inschrijving bedevaart Assisi verlengd! Video
dinsdag, 30 januari 2018Jongerenprogramma Assisi bekend
donderdag, 11 januari 2018Infobijeenkomsten Assisibedevaart
vrijdag, 5 januari 2018Informatieavond over Assisireis
maandag, 11 december 2017Informatieavonden Bisdombedevaart Assisi
vrijdag, 17 november 2017Assisi als bron van inspiratie Video
woensdag, 15 november 2017Kerstdiner Jong Bisdom Haarlem 16 december Fotoreportage
donderdag, 9 november 2017Flinke korting voor jonge pelgrims
dinsdag, 31 oktober 2017Netwerkbijeenkomst in Duivendrecht
maandag, 2 oktober 2017Inschrijving voor bisdombedevaart Assisi
woensdag, 20 september 2017In de voetsporen van de Heilige Franciscus
donderdag, 14 september 2017Nieuwe infobijeenkomsten
vrijdag, 21 juli 2017Waarom moet u mee naar Assisi? Video
donderdag, 13 juli 2017Promotiemateriaal bisdombedevaart Assisi
dinsdag, 11 juli 2017Mgr. Punt nodigt u uit mee te gaan naar Assisi Video
dinsdag, 27 juni 2017Met uw parochie op bisdombedevaart
vrijdag, 9 juni 2017Enthousiaste ambassadeurs gezocht
woensdag, 12 april 2017Bisschop nodigt gelovigen uit voor bedevaart AssisiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose