Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op Missie in Holland

Zaterdag 9 maart - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: maandag, 12 februari 2024
Op Missie in Holland

Roept God jou mis­schien om pries­ter te wor­den? Is deze gedachte weleens in je hart opge­ko­men? Kom dan zater­dag 9 maart naar de Ori­ën­ta­tie­dag van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord in Heiloo.

“Ik heb je liefgehad met een eeuwige liefde” (Jer. 31,3).

Welkom

God heeft een plan voor ieders leven, het is heel mooi om deze te ont­dek­ken. Daarom nodigen we je graag uit voor deze speciale dag waarin er veel gelegen­heid is om stil te staan bij wat Gods plan is voor jouw leven. Van in­spi­re­rende gesprekken, ge­tui­ge­nissen van se­mi­na­risten, een lezing over Roeping van de bis­schop, deze Ori­ën­ta­tie­dag belooft een verrijkende erva­ring te wor­den. We kijken ernaar uit om je te verwel­ko­men en samen te spreken over wat mis­schien Gods liefde­volle plan voor jouw leven is.

Pro­gram­ma

9.15 uur Inloop
9.30 uur Kennis­ma­king / ge­tui­ge­nis se­mi­na­risten
11.00 uur H.Mis & aanbid­ding
13.00 uur Lunch
13.45 uur Mgr. Jan Hendriks over Roeping
14.30 uur Wandeling en wat drinken
16.00 uur Pater Ward Biemans over gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding
aan­slui­tend Vespers en Rozen­krans
18.00 uur Slot / optioneel nog een brood­maal­tijd
Er is eventueel de moge­lijk­heid om van 8 op 9 maart te over­nach­ten op het semi­na­rie voor wie ook deel wil nemen aan de 24 Uur voor de Heer - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding die op verzoek van paus Fran­cis­cus gehou­den wordt.

Aanmel­den

Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­den:

 

Oriëntatiedag Grootseminarie St. Willibrord
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose