Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisdom Maand Journaal - November 2023

gepubliceerd: zondag, 5 november 2023

In het Bisdom Maandjour­naal van no­vem­ber 2023 is er aan­dacht voor de situatie in de wereld: er zijn momen­teel veel brandhaar­den van geweld. Als katho­lie­ken wor­den we door Paus Fran­cis­cus opge­roe­pen ons door te bid­den en te vasten in te zetten voor de vrede.

Bidden doen we sowieso: in elke H. Mis wordt tij­dens de voor­beden in het bij­zon­der gebe­den voor de vrede in de wereld. En op 22 no­vem­ber staan we met Red Wednesday stil bij ver­vol­ging, in dit geval ver­vol­ging van­wege geloofs­over­tui­gingen - in het bij­zon­der de christen­ver­vol­gingen in de wereld.

Dat ver­schil­lende culturen we­reld­wijd met elkaar in gesprek kunnen, is wel gebleken in de bis­schop­pen­synode. Daar gingen katho­lie­ken, gees­te­lij­ken en leken, van 4 tot 29 ok­to­ber met elkaar in gesprek over het thema synodali­teit. In ok­to­ber 2024 wor­den alle gespreks­part­ners opnieuw naar Rome ge­roe­pen om de­fi­ni­tief te spreken over de toe­komst van de kerk.

De toe­komst van de kerk krijgt in ons bisdom heel concreet gestalte met de wij­ding van 4 diakens op 18 no­vem­ber, en met de jon­ge­ren­acti­vi­teiten in no­vem­ber. Daarbij horen ook ac­ti­vi­teiten voor het on­der­schei­den van de roe­ping: van 5 tot en met 11 no­vem­ber hou­den meer­dere reli­gi­euze ge­meen­schappen in ons bisdom meeleef­da­gen.

Dit en ook een afscheid in het Bisdom Maandjour­naal van no­vem­ber 2023.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 5 mei 2024Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
maandag, 1 april 2024Bisdom Maand Journaal - April 2024 Video
zondag, 3 maart 2024Bisdom Maand Journaal - Maart 2024 Video
zondag, 4 februari 2024Bisdom Maand Journaal - Februari 2024 Video
maandag, 15 januari 2024Bisdom Maand Journaal - Januari 2024 Video
zondag, 3 december 2023Bisdom Maand Journaal - December 2023 Video
zaterdag, 14 oktober 2023Bisdom Maand Journaal - Oktober 2023 Video
zondag, 3 september 2023Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
zaterdag, 3 juni 2023Bisdom Maand Journaal - Juni 2023 Video
zaterdag, 6 mei 2023Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
zaterdag, 1 april 2023Bisdom Maand Journaal - April 2023 Video
zaterdag, 4 maart 2023Bisdom Maand Journaal - Maart 2023 Video
zaterdag, 4 februari 2023Bisdom Maand Journaal - Februari 2023 Video
zondag, 11 december 2022Bisdom Maand Journaal - December 2022 Video
zaterdag, 5 november 2022Bisdom Maand Journaal - November 2022 Video
zaterdag, 1 oktober 2022Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022 Video
dinsdag, 10 mei 2022Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
maandag, 11 april 2022Bisdom Maand Journaal - April 2022 Video
maandag, 7 maart 2022Bisdom Maand Journaal - Maart 2022 Video
zondag, 13 februari 2022Bisdom Maand Journaal - Februari 2022 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose