Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisdom Maand Journaal - April 2023

gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2023

In april zal het Pasen wor­den. En Pasen is het feest van het nieuwe leven. Dat geldt ook voor onze Kerk, die als ge­meen­schap steeds weer wordt uitgedaagd met open hart de ont­moe­ting met Christus te facili­te­ren. In dit Bisdom Maandjour­naal wordt dat op meer­dere manieren getoond.

Zo zijn hon­der­den gelo­vi­gen op de mini­con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie op 25 maart jl. begeesterd in hun missio­naire en gastvrije iden­ti­teit. Om deze begeeste­ring ook binnen de pa­ro­chie­ge­meen­schap vast te hou­den, staat op de bisdom­web­site een vragen­lijst over de tien kern­waar­den van cultuur­ver­an­de­ring ge­pu­bli­ceerd. Het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit en Alpha Neder­land stel­den deze vragen­lijst ter beschik­king.

Ook op andere manieren komt de ont­moe­ting tot stand. Zo opent men in de pa­ro­chie van Hoofd­dorp op 15 april a.s. een pa­ro­chieel ont­moe­tings­cen­trum en hou­den de jon­ge­ren een Paasgala. Heel soms gebeurt er tij­dens zo'n ont­moe­ting echt iets bij­zon­ders. Joy Dijkstra ver­telt daarover. Zij zal in de paas­wake in Am­ster­dam het H. Doopsel ont­van­gen. Eric Fennis, gedele­geerde voor de li­tur­gie, licht ver­vol­gens toe waarom juist in de periode rondom Pasen de ont­moe­ting zo levensver­an­de­rend kan zijn. Aan de li­tur­gie zal het in ieder geval niet liggen...

Veel devotie voor de ko­men­de periode gewenst!

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 5 mei 2024Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
maandag, 1 april 2024Bisdom Maand Journaal - April 2024 Video
zondag, 3 maart 2024Bisdom Maand Journaal - Maart 2024 Video
zondag, 4 februari 2024Bisdom Maand Journaal - Februari 2024 Video
maandag, 15 januari 2024Bisdom Maand Journaal - Januari 2024 Video
zondag, 3 december 2023Bisdom Maand Journaal - December 2023 Video
zondag, 5 november 2023Bisdom Maand Journaal - November 2023 Video
zaterdag, 14 oktober 2023Bisdom Maand Journaal - Oktober 2023 Video
zondag, 3 september 2023Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
zaterdag, 3 juni 2023Bisdom Maand Journaal - Juni 2023 Video
zaterdag, 6 mei 2023Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
zaterdag, 4 maart 2023Bisdom Maand Journaal - Maart 2023 Video
zaterdag, 4 februari 2023Bisdom Maand Journaal - Februari 2023 Video
zondag, 11 december 2022Bisdom Maand Journaal - December 2022 Video
zaterdag, 5 november 2022Bisdom Maand Journaal - November 2022 Video
zaterdag, 1 oktober 2022Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022 Video
dinsdag, 10 mei 2022Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
maandag, 11 april 2022Bisdom Maand Journaal - April 2022 Video
maandag, 7 maart 2022Bisdom Maand Journaal - Maart 2022 Video
zondag, 13 februari 2022Bisdom Maand Journaal - Februari 2022 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose