Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom Maand Journaal - Maart 2024

gepubliceerd: zondag, 3 maart 2024

In het Bisdom Maandjour­naal van maart 2024 ver­telt Corine van der Loos als coördinator van de synode hoe de nieuwe dio­ce­sane consul­ta­tieronde er in ons bisdom uit gaat zien.

Ook ver­telt zij hoe ie­der­een weer aan de synode­ge­sprekken kan deel­ne­men. Wie daarvoor de tijd neemt, weet zeker dat hij/zij deelneemt aan een his­to­risch moment in onze r.-k. Kerk!

Carolien Hoogen­boom blikt vooruit op de Stille Omgang, waar speciale aan­dacht zal wor­den besteed aan de oorlogen die momen­teel veel lij­den in de wereld veroor­zaken.

Eric Fennis ver­telt over de Chrisma­mis die dit jaar op 27 maart om 19:30 uur in de Ka­the­drale basiliek St. Bavo plaats­vindt en licht toe waarom dit zo een be­lang­rijke vie­ring is om bij aanwe­zig te zijn.

En Natalia Ekaputri ver­telt over de Indonesische Katho­lie­ke Familie; één van de grotere mi­gran­ten­ge­meen­schappen die ook in ons bisdom aanwe­zig is. Op tweede paas­dag zullen de leden van deze pa­ro­chie vanuit Neder­land en België samen­ko­men in Heiloo om aldaar samen Pasen te vieren.

Dit en meer in het Bisdom Maandjour­naal van maart 2024!


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 5 mei 2024Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
maandag, 1 april 2024Bisdom Maand Journaal - April 2024 Video
zondag, 4 februari 2024Bisdom Maand Journaal - Februari 2024 Video
maandag, 15 januari 2024Bisdom Maand Journaal - Januari 2024 Video
zondag, 3 december 2023Bisdom Maand Journaal - December 2023 Video
zondag, 5 november 2023Bisdom Maand Journaal - November 2023 Video
zaterdag, 14 oktober 2023Bisdom Maand Journaal - Oktober 2023 Video
zondag, 3 september 2023Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
zaterdag, 3 juni 2023Bisdom Maand Journaal - Juni 2023 Video
zaterdag, 6 mei 2023Bisdom Maand Journaal - Mei 2023 Video
zaterdag, 1 april 2023Bisdom Maand Journaal - April 2023 Video
zaterdag, 4 maart 2023Bisdom Maand Journaal - Maart 2023 Video
zaterdag, 4 februari 2023Bisdom Maand Journaal - Februari 2023 Video
zondag, 11 december 2022Bisdom Maand Journaal - December 2022 Video
zaterdag, 5 november 2022Bisdom Maand Journaal - November 2022 Video
zaterdag, 1 oktober 2022Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022 Video
dinsdag, 10 mei 2022Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
maandag, 11 april 2022Bisdom Maand Journaal - April 2022 Video
maandag, 7 maart 2022Bisdom Maand Journaal - Maart 2022 Video
zondag, 13 februari 2022Bisdom Maand Journaal - Februari 2022 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose