Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisdom Maand Journaal - Juni 2024

gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2024

In het laatste, maar uit­ge­breide Bisdom Maandjour­naal van dit seizoen zoomen we uit­ge­breid in op de inter­na­tio­nale dag van de vluch­te­ling in juni.

Tijdens het personeelsuitje van de curie­me­de­werkers hebben we geluisterd naar het verhaal van vluch­te­ling Tom. Zijn verhaal, waar wij naar luister­den terwijl we over de Am­ster­damse grachten voeren op een boot die in 2013 nog door 282 vluch­te­lingen was gebruikt, deelt hij ook met de kijkers van Ka­the­draal TV.

Luis­te­ren was ook het on­der­werp van een cursus geor­ga­ni­seerd door het Platform Igna­ti­aanse Spiri­tua­li­teit in samen­wer­king met de afdeling Caritas van ons bisdom. Diaken Rob Polet ver­telt over wat echt luis­te­ren betekent, vooral als dat naar mensen is die vaak niet gehoord wor­den.

Van luis­te­ren naar de H. Jozef; dat lijkt geen grote stap. Vader­dag is de aan­lei­ding om eens naar het vader­schap van H. Jozef te kijken. Jonge vader Wouter de Brie ver­telt wat de H. Jozef voor hem betekent.

Gedele­geerde voor de li­tur­gie, Eric Fennis ver­telt over de pro­ces­sies en bede­vaarten die ko­men­de maand op de agenda staan. En vooral ver­telt hij over de ach­ter­grond van pro­ces­sies en bede­vaarten. Want die zijn al zo oud als de Kerk zelf, maar waarom doen we dit?

Ten slotte een flitsende uit­no­di­ging voor de Open dag van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Voor ie­der­een die overweegt zich te ver­die­pen in de theo­lo­gie, zowel vakge­wijs of het hele pro­gram­ma, is van harte welkom op de Open dag op 8 juni in Vo­ge­len­zang.

In de nieuwsflits volgen nog extra aankon­digen, want er staat deze zomer genoeg te gebeuren. Het Bisdom Maandjour­naal gaat er vanachter de schermen naar kijken, want wij zijn na de zomer weer terug. Mooie zomer en tot in sep­tem­ber!

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose