Bisdom Haarlem-Amsterdam


Volg je roeping!

Open Dagen Week - 5 t/m 11 november

gepubliceerd: vrijdag, 20 oktober 2023

De Open Dagen Week 2023 wordt gehou­den van zon­dag 5 t/m zater­dag 11 no­vem­ber. De aftrap hier­voor zal op de KJD zijn in Veenendaal op zater­dag 4 no­vem­ber. Op een speciale web­si­te kunt u meer in­for­ma­tie hierover vin­den. Alle partijen die meedoen geven hier aan wat hun aanbod is voor de Roepingenweek/ Open Dagen Week dit jaar.

Ac­ti­vi­teiten

Mocht u zelf een ge­meen­schap zijn die ook open­staat voor roe­pingen en u komt nog niet voor op de site volgjeroe­ping.nl, neemt u dan graag contact op met rector Jeroen de Wit of met Flora Oor. Ook als u andere vragen heeft bent u van harte welkom.

Dank voor uw inzet en gebed

Veel dank voor uw inzet voor deze week, dat het een vrucht­ba­re week mag zijn voor jon­ge­ren, dat ze hierdoor meer zicht mogen krijgen op het plan van God voor hun leven. Bid u hier ook graag voor. Veel dank!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose