Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke Nieuwjaarsreceptie

Voorafgegaan door Evensong in de Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 14 januari 2023

De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van ons bisdom vond vrij­dag 13 januari plaats naast de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Het was een ge­za­men­lijke receptie voor Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat. Voor­af­gaand was er een Evensong in de basiliek.

De nieuw­jaarswensen wer­den in ont­vangst geno­men door mgr. dr. Jan Hendriks en vica­ris generaal mgr. dr. Bart Putter, van het Militair Or­di­na­ri­aat: mgr. dr. Everard de Jong en vica­ris generaal mgr. Alphons Wool­derink en emeritus bis­schop mgr. dr. Jozef Punt en emeritus hulp­bis­schop mgr. Jan van Burghste­den. Bij­zon­dere aanwezi­gingen bij de Evensong waren apos­to­lisch nuntius Paul Tschang In-Nam en emeritus bis­schop mgr. Philippe Bär.

Foto­se­rie

De on­der­staan­de foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose