Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Foto’s van drukbezochte nieuwjaarsreceptie

Vrijdagavond 9 januari 2015 in het bisschopshuis

gepubliceerd: maandag, 12 januari 2015

De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie mocht zich vrij­dag­avond 9 januari 2015 verheugen op grote belang­stel­ling. Bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jozef Punt, de hulp­bis­schop, Mgr. Jan Hendriks en de emeritus hulp­bis­schop, Mgr. Jan van Burg­ste­den begroetten drie uur lang de hon­der­den gasten.

De receptie is een plaats van ont­moe­ting voor heel het bisdom en katho­liek Neder­land. Doordat mgr. Punt leger­bis­schop is, was een royale ver­te­gen­woor­diging van het Militair Or­di­na­ri­aat aanwe­zig. Ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers van het onder­wijs, waar Mgr. Hendriks bis­schop-referent voor is, waren even­eens aanwe­zig. En vooral: talrijke pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, leden van pa­ro­chie­besturen, van besturen van parochiële caritasin­stel­lingen, van katho­lie­ke fondsen en andere katho­lie­ke in­stel­lingen of van organi­sa­ties waar­mee het bisdom een relatie heeft.

Bijgevoegde fotoreportage en het foto-copyright zijn van fotografe Isabel Nabuurs (www.isabelnabuurs.nl).Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 januari 2024Feestelijke nieuwjaarsreceptie
zaterdag, 14 januari 2023Feestelijke Nieuwjaarsreceptie
vrijdag, 10 januari 2020Fotoserie nieuwjaarsreceptie
zondag, 13 januari 2019Feestelijke nieuwjaarsreceptie
zaterdag, 12 januari 2019Mgr. Hendriks aanvaardt coadjutorschap
zaterdag, 6 januari 2018Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
zaterdag, 7 januari 2017Geslaagde nieuwjaarsreceptie-nieuwe-stijl
zaterdag, 9 januari 2016Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in nieuw bisschopshuis
maandag, 13 januari 2014Veel belangstelling voor nieuwjaarsreceptie
donderdag, 17 januari 2013Beelden van de Nieuwjaarsreceptie
donderdag, 3 februari 2011Foto’s van de nieuwjaarsborrelBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose