Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Foto’s van drukbezochte nieuwjaarsreceptie

Vrijdagavond 9 januari 2015 in het bisschopshuis

gepubliceerd: maandag, 12 januari 2015

De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie mocht zich vrij­dag­avond 9 januari 2015 verheugen op grote belang­stel­ling. Bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jozef Punt, de hulp­bis­schop, Mgr. Jan Hendriks en de emeritus hulp­bis­schop, Mgr. Jan van Burg­ste­den begroetten drie uur lang de hon­der­den gasten.

De receptie is een plaats van ont­moe­ting voor heel het bisdom en katho­liek Neder­land. Doordat mgr. Punt leger­bis­schop is, was een royale ver­te­gen­woor­diging van het Militair Or­di­na­ri­aat aanwe­zig. Ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers van het onder­wijs, waar Mgr. Hendriks bis­schop-referent voor is, waren even­eens aanwe­zig. En vooral: talrijke pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, leden van pa­ro­chie­besturen, van besturen van parochiële caritasin­stel­lingen, van katho­lie­ke fondsen en andere katho­lie­ke in­stel­lingen of van organi­sa­ties waar­mee het bisdom een relatie heeft.

Bijgevoegde fotoreportage en het foto-copyright zijn van fotografe Isabel Nabuurs (www.isabelnabuurs.nl).
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 10 januari 2020Fotoserie nieuwjaarsreceptie
zondag, 13 januari 2019Feestelijke nieuwjaarsreceptie
zaterdag, 12 januari 2019Mgr. Hendriks aanvaardt coadjutorschap
zaterdag, 6 januari 2018Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
zaterdag, 7 januari 2017Geslaagde nieuwjaarsreceptie-nieuwe-stijl
zaterdag, 9 januari 2016Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in nieuw bisschopshuis
maandag, 13 januari 2014Veel belangstelling voor nieuwjaarsreceptie
donderdag, 17 januari 2013Beelden van de Nieuwjaarsreceptie
donderdag, 3 februari 2011Foto’s van de nieuwjaarsborrelBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose