Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mgr. Hendriks aanvaardt coadjutorschap

Indrukwekkende Evensong

gepubliceerd: zaterdag, 12 januari 2019
foto: Wim Koopman
Pauselijk nuntius Mgr. Cavalli ondertekent de akte
Pauselijk nuntius Mgr. Cavalli ondertekent de akte

De Basiliek van de Heilige Nicolaas tegen­over het Centraal Station in Am­ster­dam was dubbel te klein: ener­zijds voor de mensen die naar de Evensong kwamen, ander­zijds voor het gewel­dige koor die de Evensong uit­voerde. Aan het begin van de plech­tig­heid aanvaardde Mgr. Hendriks het coad­ju­tor­schap en is hij officiëel geen hulp­bis­schop meer, noch titulair bis­schop van Arsacal.

Het bisdom houdt jaar­lijks een nieuw­jaars­re­cep­tie, maar dit jaar was er bij gelegen­heid van de aanvaar­ding van het ambt van bis­schop-coad­ju­tor door Mgr. Hendriks tevens een Evensong geor­ga­ni­seerd in de stemmige Basiliek van de Heilige Nicolaas. Gezongen werd door de leden van ‘het Collegium en het Consort van de Cappella Nicolai’, geleid door Michael Hedley. Naast Mgr. Punt en Mgr. Hendriks waren ook pau­se­lijk nuntius Mgr. Cavalli, Mgr. Van Burg­ste­den en Mgr. Wool­derink aanwe­zig.

Mgr. Hendriks schrijft op zijn web­si­te Arsacal.nl uit­ge­breid over zijn aanvaar­ding van het ambt:

De foto's hier­on­der zijn gemaakt door wim Koopman.
In het volgende bericht zullen staan de foto’s die tij­dens de nieuw­jaars­re­cep­tie zijn geno­men.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 januari 2024Feestelijke nieuwjaarsreceptie
zaterdag, 14 januari 2023Feestelijke Nieuwjaarsreceptie
vrijdag, 10 januari 2020Fotoserie nieuwjaarsreceptie
zondag, 13 januari 2019Feestelijke nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
zaterdag, 6 januari 2018Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
zaterdag, 7 januari 2017Geslaagde nieuwjaarsreceptie-nieuwe-stijl
zaterdag, 9 januari 2016Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in nieuw bisschopshuis
maandag, 12 januari 2015Foto’s van drukbezochte nieuwjaarsreceptie
maandag, 13 januari 2014Veel belangstelling voor nieuwjaarsreceptie
donderdag, 17 januari 2013Beelden van de Nieuwjaarsreceptie
donderdag, 3 februari 2011Foto’s van de nieuwjaarsborrelBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose