Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veni Sancte Spiritus

gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2022
Paus Innocentius II (Fresco - midden 13e eeuw)
Paus Innocentius II (Fresco - midden 13e eeuw)

Pink­ste­ren sluit de paas­tijd af. Zongen we met Pasen “Christus die verrezen is” met Pink­ste­ren bezingen Gods Geest: Veni, Sancte Spirit, Kom, Heilige Geest...

Audio

zang: Jos Martens

Het Gre­go­ri­aans is als eenstemmige, diacto­nische zang­stijl van de Kerk, onlosmake­lijk verbon­den met de rooms-katho­lie­ke li­tur­gie. Tot hal­ver­wege de vorige eeuw de enige wijze waarop diverse gezangen in de Mis wer­den gezongen: de introïtus, het alleluia, offertorium en de communio, als ook diverse hymnen.

Veni Sancte Spiritus is een zogeheten sequens of sequentie, die gezongen werd na het alleluia en vóór de lezing van het evan­ge­lie en te­gen­woor­dig vóór het alleluia, in dit geval met Pink­ste­ren. Het Concilie van Trente had vijf sequenties vast­ge­legd, naast deze: Victimae Paschali (Pasen), Lauda Sion Salvatorem (Sacra­ments­dag), Stabat Mater (15 sep­tem­ber, O.L.V. van Smarten), Dies Irae (een requiem- of doden­mis) en Lauda Sion (Sacra­ments­dag). In het Romeinse missaal van 1970 zijn er nog enkel vier voorge­schre­ven, name­lijk die van Pasen, Pink­ste­ren, Sacra­ments­dag (vaak in verkorte vorm) en Onze Lieve Vrouw van Smarten.

Over de vraag wie de tekstdichter is van het Veni Sancte Spiritus, lopen de meningen uiteen. De tekst stamt uit de der­tien­de eeuw en wordt vaak toege­schre­ven aan paus Innocentius III of aan aarts­bis­schop Stephen Langton van Canterbury.

Typerend voor de Gre­go­ri­aanse sequentie is dat de melodie niet zoals bij de gewoon lied voor elk couplet het­zelfde is maar juist verschilt. In het geval van het Veni Sancte Spiritus volgen de tien coupletten het schema A-A-B-B-C-C-D-D-E-E. Naast de Gre­go­ri­aanse versie, bestaan er ver­schil­lende polyfone toon­zet­tingen voor koor en orkest, gecompo­neerd door grote com­po­nisten.

Jos Martens

Veni Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refri­gerium.

In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
in te confi­dentibus,
sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium,

Amen, Alleluia.

Kom, Heilige Geest,
zend voort de hemelse straal
van uw licht.

Kom, vader van de armen,
kom, gever van geschenken,
kom, licht van het hart.

Allerbeste trooster,
zachte gastheer van de ziel,
zoete troost.

Rust bij het werk,
ver­fris­sing bij hitte,
vertroos­ting bij verdriet.

O, allerzaligst licht,
vul het binnenste van het hart
van uw gelo­vi­gen.

Zonder uw god­de­lijke macht,
is er niets in de mens,
is er niets on­schul­digs.

Reinig wat vuil is,
maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.

Maak soepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.

Schenk uw gelo­vi­gen,
die ver­trouwen op u,
de zeven­vou­dige heilige giften.

Schenk voldoe­ning voor welda­den,
schenk het uit­ein­delijke heil,
schenk de eeuwige vreugde.

Amen. Halleluja.

Video

 

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose