Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoor wie zingt daar, kinderenů

gepubliceerd: vrijdag, 29 oktober 2021

Hallelujah!... samen zingen in de kerk mag weer! Gelukkig. Want zingen is als twee keer bid­den en geeft veel inhoud aan samen vieren en samen Kerk-zijn. Voor nu een bij­zon­der lied, dat SamenKerk u niet wilt ont­hou­den: ‘Uit de schemer van de tij­den’. Want ‘Zie ginds komt de stoom­boot’ klinkt op zon­dag­mor­gen 5 de­cem­ber toch min­der dan dit lied.

Audio

tekst: Andries Govaart (* 1954 - )
melodie: Blaenwern, 1905 (William Rowlands)
zang: Angelique Broerse-van Hal en Jos Martens
orgel: Jos Martens

In het pro­tes­tante Lied­boek uit 2013, dat een sectie lie­de­ren over geloofs­ge­tui­gen heeft als Sint Maarten, Wil­li­brord, enzo­voort, vin­den we als lied 745 een lied over de heilige Nicolaas. De tekst is van de katho­lie­ke theoloog Andries Govaart. Het vindt zijn oorsprong in de ‘Utrechtse Heiligenspiegel’, een ver­za­me­ling door Govaart ge­schre­ven lie­de­ren rond de heiligen van de bin­nen­stads­kerken van Utrecht. Het eerste couplet van dit lied komt in deze ver­za­me­ling voor. Later werd dit ene couplet, op verzoek van de cantorij van de Dom, uit­ge­breid tot een heel lied en werd gekozen voor de Engelse melodie van de hymne Blaenwern.

Blaenwern is verreweg het bekendste werk van dirigent en com­po­nist William Rowlands. In het Verenigd Ko­nink­rijk wordt de bekende tekst ‘Love Divine, all Love excelling’ van Charles Wesley regel­ma­tig op deze melodie gezongen, zoals bij­voor­beeld bij het huwe­lijk van prins William en Catherine in 2011,

Nicolaos - Grieks voor Nicolaas, wat ‘hij die het volk voor zich wint’ betekend, niko (= over­win­nen) en laos (= volk) - is als heilige en geloofs­ge­tui­ge een oergestalte, een beeld van Gods erbarmen.

Sint Nicolaas is de patroon­hei­lige van onder andere kin­de­ren, reizi­gers en schippers. Die kin­de­ren wor­den genoemd in strofe twee en drie. In deze derde strofe wordt bovendien naar een van de legen­den over Sint Nicolaas verwezen: hij bevrijdt drie dochters van een arme man door buidels met goud in het huis te strooien. Hierop is ons gebruik om te strooien op het Sin­ter­klaas­feest gebaseerd.

In de vierde wor­den de reizi­gers en in de vijfde strofe de schippers genoemd. En zo wil dit meer ker­ke­lijke Sin­ter­klaas­lied ons sti­mu­leren om op onze beurt een beetje als die goed­hei­ligman te wor­den, vrijgevig, barm­har­tig en liefde­vol als Sint Nicolaas.

Jos Martens

Uit de schemer van de tij­den

Uit de schemer van de tij­den
doemt een oergestalte op,
met legen­den, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bid­den,
wees van onze woor­den tolk.

Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vin­den
en gepantserd ver­der leeft...
God, behoed al deze kind’ren,
dat uw aarde toe­komst heeft.

Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is onder­vangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een rede­loze man.
Driemaal werpt hij gul­den klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toe­komst,
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat.

Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie over­val­len wordt
door de stormen, door de schemer,
door de hon­ger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoe­den
én in weelde én in nood.

Al wie varen op het water,
zelfs de scheepslui op de wal,
mogen om Sint Niklaas vragen,
want hij kent zijn makkers wel.
Op de zeeën, woe­dend, zie­dend,
in de stilte voor de storm,
in gebed of in verstrooiing,
Nicolaos, pleit voor ons.

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŰl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose