Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitstel Ad limina

In verband met coronasituatie

gepubliceerd: woensdag, 5 januari 2022
foto: Ramon Mangold
Ad Limina 2013
Ad Limina 2013

De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land, die eind januari 2022 op Ad limina bezoek zou­den gaan naar Rome, hebben gevraagd om uitstel in ver­band met de corona­si­tua­tie in Neder­land.

Van­wege de corona­maat­re­ge­len en de onzeker­heid over de ont­wik­ke­ling van de omikron virusvariant, vin­den de bis­schop­pen het niet verant­woord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte tijd meer­dere bij­een­komsten te hebben.

Kar­di­naal Marc Ouellet, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, heeft laten weten akkoord te gaan met het verzoek om uitstel. Hij begrijpt en onderschrijft de redenen die de Neder­landse bis­schop­pen hier­voor hebben aange­ge­ven. Hij laat weten dat er naar een nieuwe datum zal wor­den gezocht in overleg met de Neder­landse bis­schop­pen.

De bis­schop­pen betreuren het dat het Ad limina opnieuw moet wor­den uit­ge­steld. Een eer­dere datum in 2021 werd door het Vati­caan afgezegd. Nu zijn het de Neder­landse bis­schop­pen die aan­ge­ven dat onder de hui­dige omstan­dig­he­den de reis en het bezoek niet goed door kunnen gaan

‘Wij hebben helaas deze beslis­sing moeten nemen. Maar we hou­den goede moed dat het op een later moment wel door kan gaan als de omstan­dig­he­den in ver­band met corona gunsti­ger zijn, zowel in Italië als in Neder­land. Hope­lijk kunnen we dan wel als groep met min­der risico’s samen naar Rome reizen en op verant­woorde wijze ver­ga­de­ringen en ont­moe­tingen hebben’, zegt de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, bis­schop J. van den Hende.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der FriezenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose