Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileumviering 100 jaar Legioen van Maria

Zaterdag 11 september - 13.30 uur - O.L.Vrouwekerk Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 18 augustus 2021

De eerste ver­ga­de­ring van het Legioen van Maria vond plaats op 7 sep­tem­ber 1921 in Dublin. Dit jaar bestaat het Legioen dus 100 jaar! Zater­dag 11 sep­tem­ber om 13.30 uur is er een fees­te­lij­ke jubileum­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht 220 te Am­ster­dam met Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant.

Legioen van Maria

Het Legioen van Maria wil in de pa­ro­chies waar een afdeling (prae­si­dium) werk­zaam is, het ge­loofs­le­ven op allerlei wijzen sti­mu­leren door apos­to­laats­werk. De actieve leden komen weke­lijks samen voor gebed, werk­over­leg en evaluatie. Op het einde van de ver­ga­de­ring krijgen de Legionairs een apos­to­laat­taak die altijd met z’n tweeën wordt uitge­voerd. Biddende leden onder­steunen de werk­zaam­he­den door hun dage­lijks gebed.

Het Legioen van Maria is ontstaan in Ierland op 7 sep­tem­ber 1921 op de voor­avond van het feest van Maria Geboorte. Frank Duff (* 7 juni 1889 - † 7 no­vem­ber 1980) zag dat er naast de mate­rië­le nood die hij vanuit de Vin­cen­tius­ver­eni­ging trachtte te lenigen, ook veel gees­te­lij­ke nood was. Hij was zich er van bewust dat pries­ters hierop niet alleen een ant­woord kon­den geven.

Acies

Het prae­si­dium van Am­ster­dam houdt op zater­dag 11 sep­tem­ber 2021 hun Acies met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 13.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht 220 te Am­ster­dam.

33 dagen gebed voor Maria

Ter voor­be­rei­ding op de fees­te­lijk­he­den wordt 33 dagen lang online gebe­den en wij­den de leden van het Legioen zich toe door Maria tot Jezus. Een groter ver­jaar­dagscadeau kunnen we onze lieve Moeder niet geven! Meebid­den kan door van 5 au­gus­tus t/m 7 sep­tem­ber elke avond om 21.00 uur in te loggen met behulp van Zoom op Marys Channel of Grace

  • Zoom ID: 81140833503
  • Pass­co­de: 876433

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose