Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileum Willibrordseminarie

Zaterdag 3 december - 11.30 uur - O.L.Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 30 november 2022

Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Met veel dank­baar­heid mogen we terugkijken op de afgelopen 25 jaar. Zater­dag 3 de­cem­ber zal tij­dens de maan­de­lijkse gebeds­dag speciaal wor­den stil­ge­staan bij het jubileum.

Eerste zater­dag

Iedere eerste zater­dag van de maand wordt in Heiloo in het bij­zon­der gebe­den voor de se­mi­na­risten en om nieuwe roe­pingen. De eerst­volgende gebeds­dag is ko­men­de zater­dag 3 de­cem­ber. Graag nodigt rector Jeroen de Wit u voor deze gebeds­dag uit waarbij we in het bij­zon­der stil­staan bij het 25-jarig jubileum van het Groot­semi­narie en u te bedanken voor uw gebed en be­trok­ken­heid. Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring zal er voor ie­der­een een kleine trak­ta­tie zijn in het Oesdom.

U bent van harte welkom. Opgave is niet nodig.

Het pro­gram­ma

11.25 uur Biecht­gele­gen­heid en rozen­krans
12.00 uur H.Mis
14.15 uur Aanbid­ding
15.00 uur Lof

Alle gebeds­mo­menten zijn in de Bede­vaart­ka­pel

Details

datum: zater­dag 3 de­cem­ber 2022
tijd: van 11.30 tot 16.00 uur
locatie: Hei­lig­dom O.L.Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, Heiloo
Entree: vrij, collecte

Vervoer

Er rijdt een speciale bus vanaf station Castricum die vertrekt om 11.10 uur naar Heiloo. Terug vertrekt de bus om 16.00 uur. Mocht u met de auto reizen, dan kunt u parkeren op het par­keer­ter­rein aan de Kapellaan (tegen­over nr. 144).

Feestbundel en Foto-jubileum­boek

JubileumboekenBij gelegen­heid van het jubileum zijn twee boeken ge­pu­bli­ceerd: De Feestbundel Veritatis Gaudium met twin­tig bijdragen van docenten of oud-docenten over ver­schil­lende on­der­wer­pen, en een Foto-jubileum­boek met de titel ‘Ja, hier ben ik’. In dit boek wordt terugge­blikt op 25 jaar semi­na­rie door de bis­schop­pen en andere schrijvers, maar er staan ook prach­tige foto’s in. Ontwerpers Jochem en Flora Oor van Impulsar hebben een boek samen­ge­steld dat geen her­in­ne­rings­boek is voor insi­ders, maar een boek met een krach­tige bood­schap naar buiten over het mysterie van het pries­ter­schap.

De beide boeken zijn te koop in de Oesdom­win­ken van OLV ter Nood en in het Juliana­kloos­ter waar het semi­na­rie is geves­tigd. Ook kunt u tele­fo­nisch een be­stel­ling plaatsen, telnr. 072 - 505 1288. U geeft dan een machti­ging af voor een auto­ma­tische incasso.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose