Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe datum Ad Limina

Maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari 2022

gepubliceerd: vrijdag, 4 juni 2021
foto: Ramon Mangold
Foto van het Ad Limina bezoek in december 2013
Foto van het Ad Limina bezoek in december 2013

De Neder­landse bis­schop­pen hebben van de nuntiatuur een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaats­vin­den. Het bezoek aan Rome is in ver­band met de corona­pan­de­mie uit­ge­steld naar maan­dag 31 januari tot en met zater­dag 5 februari 2022.

Corona

De pandemie heeft de plan­ning voor de Ad Limina bezoeken omver gegooid. Bij het eerste bericht over het geplande bezoek in maart, werd er echter al reke­ning mee gehou­den dat het bezoek moge­lijk ver­plaatst zou moeten wor­den.

Ook nu wordt aange­ge­ven dat de nieuwe datum onder voorbehoud is van de ont­wik­ke­lingen in de corona­pan­de­mie. Bij onge­wij­zigde omstan­dig­he­den zal het bezoek echter op de aan­ge­kon­digde datum plaats­vin­den.

Eeuwen­oud gebruik

Bij een Ad Limina brengen de bis­schop­pen een ge­za­men­lijk bezoek aan de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus in Rome en vieren daar de Eucha­ris­tie. De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus en met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie. Het laatste Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen was in de­cem­ber 2013.

Het is een eeuwen­oud gebruik dat bis­schop­pen de graven van Petrus en Paulus in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

Ad Limina 2013

Er is een speciale uitgave in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie over het Ad Limina bezoek van 2013. Bovendien staan alle berichten over Ad Limina in een dossier.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen
maandag, 25 november 2013Algemeen rapport Ad Limina openbaar
vrijdag, 11 oktober 2013Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose