Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen

gepubliceerd: vrijdag, 19 maart 2021

Op het hoog­feest van St. Jozef, start van het Jaar van het Gezin, presen­te­ren wij de mede­wer­kers van het nieuwe gezins­pas­to­raat van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het is ons gegund vanaf 1 april in het bisdom mee te mogen bouwen aan het gezins­pas­to­raat. Graag willen we ons kort voor­stel­len. Wij zijn Jeroen & Marleen van Kreij, negen jaar getrouwd en ouders van drie kleine kin­de­ren. Sinds zeven jaar wonen we in Almere.

Als ouders willen wij graag het geloof centraal stellen in ons ge­zins­le­ven en in de opvoe­ding van onze kin­de­ren, maar we ervaren ook dat het soms moei­lijk is om in hec­tiek van iedere dag ruimte te maken voor het geloof. We rea­li­se­ren ons dat de Kerk, de Sacra­menten en het Woord van God de ankers zijn die we nodig hebben als gezin, maar we slagen er lang niet altijd in het geloof een centrale plek in ons dage­lijks leven te geven en onze kin­de­ren gelovig op te voe­den. ‘Bouw voor mij een huis, dan kom ik onder jullie wonen’, zegt God tegen Mozes (Ex. 25, 8). We horen deze roep van God ook in ons eigen hart klinken. Wij verlangen er als ouders naar om in ons gezin ruimte voor God te maken zodat Hij meer aanwe­zig kan komen.

Als mede­wer­kers van het gezins­pas­to­raat willen wij graag meehelpen aan het bouwen van dat huis voor alle ge­zin­nen in het bisdom, in de hoop dat de Heer zijn intrek neemt en zo meer onder ons aanwe­zig kan komen. We starten met deze functie vanuit de droom dat de zon­dag in de lokale pa­ro­chie voor steeds meer ge­zin­nen de plek kan zijn voor ont­moe­ting met de Heer en voor families om samen ver­die­ping in het geloof te zoeken. We hopen in contact te komen met mensen die onze droom delen en bereid zijn hun talenten in te zetten om samen met ons te bouwen en eens per maand de zon­dag toe­gan­ke­lijker en aan­ste­ke­lijker te maken voor ge­zin­nen!

Wil jij samen met ons de familie­zon­dagen mee vorm­ge­ven in jouw pa­ro­chie? Welke ideeën heb je daarbij? Wij komen graag met je in contact! gezin@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Jeroen & MarleenGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 4 april 2024Inspiratiedag gezins- en jongerenpastoraat
woensdag, 10 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
donderdag, 25 november 2021Enquête voor katholieke gezinnen
woensdag, 12 mei 2021Gezinspastoraten bisdommen slaan handen ineen
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
vrijdag, 19 maart 2021Opening Gezinsjaar online
zaterdag, 9 januari 2021Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose