Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Jozef Punt 25 jaar bisschop

Woensdag 1 juli - 16.00 uur - Kathedraal-TV

gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2020
Het kathedraal kapittel bij een eerdere feestelijke gelegenheid
Het ka­the­draal kapit­tel bij een eer­dere fees­te­lij­ke gelegen­heid

Op woens­dag 1 juli 2020 zal het 25 jaar gele­den zijn dat Mgr. dr. Jozef Punt tot bis­schop werd gewijd. Hij heeft hierbij al even stil­ge­staan op 1 juni, maar het jubileum zal op de dag zelf na­tuur­lijk ook nog wor­den gevierd, met een gezongen vespers te mid­den van het Ka­the­draal Kapit­tel van Haar­lem.

De vie­ring vindt plaats op woens­dag 1 juli 2020 om 16.00 uur, in de in de ka­the­drale basiliek St. Bavo te Haar­lem. Mgr. Punt zal de homilie ver­zorgen.

Aangezien het aantal personen dat aanwe­zig kan zijn bij een vie­ring dan nog altijd beperkt is, is aanmel­ding hier­voor nood­za­ke­lijk. U kunt zich vanaf vier dagen tevoren aanmel­den op Rkhaarlem.nl. Uiter­aard zal de vie­ring ook te volgen zijn via Ka­the­draal-TV.

 

Mgr. dr. Jozef Punt is woensdag 1 juli 2020 25 jaar bisschop

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose