Bisdom Haarlem-Amsterdam


Maciej tot transeunt diaken gewijd

gepubliceerd: zaterdag, 17 november 2018

In de grote kapel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zater­dag 17 no­vem­ber feest: se­mi­na­rist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.

Maciej komt uit een gezin afkoms­tig uit Warschau, dat jaren gele­den als missie­ge­zin naar Neder­land is geko­men. De familie woont in Almere waar een ‘Missio ad Gentes’ is van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg: families komen daar in contact met Neder­landse ge­zin­nen en proberen het evan­ge­lie door te geven, maar Missie­ge­zin zijn is ook een gees­te­lij­ke weg die het gezin zelf gaat. Maciej is de oudste uit een gezin met ver­der allemaal meisjes! Hij is in zijn pas­to­rale jaar in Wie­rin­gen, Mid­den­meer en Hip­po­ly­tus­hoef en veel pa­ro­chi­anen uit deze pa­ro­chies waren bij de diaken­wij­ding aanwe­zig.

Het was een in­druk­wek­kende vie­ring waarin de Bishop’s sin­gers voor de muzikale opluiste­ring zorg­den en een der­tigtal pries­ters con­ce­le­breer­den. Voeg daaraan toe dat het een prach­tige, zonnige dag was en de bis­schop een mooie preek hield. Jezus zei in het evan­ge­lie “Zal de Mensen­zoon bij zijn komst nog het geloof op aarde vin­den?” Deze woor­den van de Heer zijn zeer toepas­baar op onze tijd, tege­lijk maakte de bis­schop met een mooi voor­beeld dui­de­lijk dat de gelo­vi­gen een be­lang­rijke steun zijn voor een diaken en pries­ter wanneer zij hem aan­moe­di­gen om zijn roe­ping goed en trouw te beleven.

(foto­se­rie: Wim Koopman; tekst: Mgr. Hendriks)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding Fotoreportage
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken
zaterdag, 24 juni 2017Bisdom weer twee priesters rijker
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose