Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom weer twee priesters rijker

gepubliceerd: zaterdag, 24 juni 2017

Tijdens een in­druk­wek­kende Eucha­ris­tie­vie­ring in een volle ka­the­draal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burg­ste­den wer­den Anton Goos en Teun Warnaar zater­dag 24 juni tot pries­ter gewijd.

De wij­dings­plech­tig­heid werd begeleid met prach­tige muziek van het ka­the­drale koor (magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen zong voor het eerst zelf de Latijnse litanie) er waren 58 pries­ters geko­men voor de handopleg­ging en daar­naast nog een tiental diakens. In het bij­zon­der vermel­den we de pasgewijde Eli Stok van Bisdom Rotter­dam een pries­ter van Bisdom ’s-Hertogen­bosch en twee van het Aarts­bis­dom. De vader van Anton Goos, per­ma­nent diaken, assis­teerde bij de wij­dings­plech­tig­heid.

De bis­schop stelde de nieuwe pries­ters onder de bij­zon­dere bescher­ming van Maria aan wie hij hen toewijdde. Graag vragen we om gebed voor de neo­misten en hun pries­ter­schap.

Neomisten­mis

Zondag 25 juni zullen de twee neo­misten de eerste Heilige Mis vieren: Teun Warnaar in Heems­kerk en Anton Goos in Volen­dam.

(foto’s: Wim Koopman)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding
zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijd
zaterdag, 26 mei 2018Fotoserie van een prachtige priesterwijding
zaterdag, 18 november 2017Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken Fotoreportage
zaterdag, 12 november 2016Fotoserie diakenwijding
maandag, 23 mei 2016Fotoserie van de priesterwijding
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding in Heiloo
maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijdingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose