Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Heb Jezus lief

Verslag onderscheidingsdag levensvragen

gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018
Het willibrordseminarie in Heiloo
Het willibrordseminarie in Heiloo

De maan­dag na afgelopen Pink­ste­ren kwamen een stuk of twaalf jon­ge­ren in Heiloo bij elkaar voor de onder­schei­dings­dag levens­vra­gen. Een dag ingericht rondom het thema roe­ping, waar­in werd uit­ge­legd hoe jonge­ren hun roe­ping kunnen vinden met behulp van gebed en gees­telijke be­ge­lei­ding. De dag bracht veel rust en nieuwe hand­vat­ten bij de deel­ne­mende jon­ge­ren.

Heb Jezus lief

Veel van de jon­ge­ren kenden elkaar al waar­door de dag op in­for­mele wijze van start kon gaan. Na een kopje koffie of thee en een voorstelrondje begon rector Jeroen de Wit met het Bijbel­ver­haal over de aan­stel­ling van Petrus. Jezus vraagt driemaal aan Petrus of hij Hem liefheeft, steeds gevolgd door een ant­woord waarin Petrus’ taak dui­de­lijk wordt. De kern van het verhaal was dat de jon­ge­ren eerst Jezus lief moeten hebben, van Hem moeten houden, voor zij hun roe­ping zullen ontdekken. Na het verhaal van Petrus vertelde de rector zijn eigen levens­ver­haal en hoe hij zijn roe­ping heeft ontdekt. Hieruit bleek opnieuw het belang van een relatie met Jezus en vooral de rust die ontstaat wanneer God je voor een bepaalde levensstaat roept.

Wat is de situatie nu?

Rond het mid­daguur werd de Heilige Mis gevierd en de lunch gedeeld. Pastoor Smith arri­veerde tijdens de lunch en gaf daarna twee inlei­dingen gevolgd door een moment van aanbid­ding. Tijdens de eerste inlei­ding werd de jon­ge­ren gevraagd na te denken over waar zij nu stonden met behulp van de vragen ‘Waar sta ik in mijn leven?’ en ‘Waar sta ik in mijn geloof?’. Er was niets goed of fout. Het was vooral be­lang­rijk dat erkend werd hoe de situatie er nu voor stond en dat mochten de jon­ge­ren uitspreken naar Jezus tijdens een moment van gebed.

Neem de tijd

Na het moment van gebed met ruimte voor een gesprek met de rector, pastoor Smith of een zuster, kwam de volgende inlei­ding waarin de jon­ge­ren werd uitgedaagd om na te denken over hoe zij tegen­over de ver­schil­lende roe­pingen staan en wat een volgende stap zou kunnen zijn in hun on­der­schei­dingsweg. Gedurende deze inlei­ding werd dui­de­lijk dat de jon­ge­ren zich eerst be­schik­baar moeten stellen, wat alleen kan als ze God liefhebben en Hem in Zijn plan volkomen vertrouwen. Daar­naast drukte Pastoor Smith de jon­ge­ren op het hart dat zij de tijd moesten nemen om hun roe­ping te on­der­schei­den met behulp van gebed. Niet uitgaan van een teken. “Prima als je een weekend bij de zusters hebt door­ge­bracht en je het geweldig vond, maar leg dat naast je neer en ga verder in je on­der­schei­ding.” Ook werd de jon­ge­ren op het hart gedrukt dat ze deze weg niet alleen moeten gaan maar zich moeten laten leiden door een gees­te­lijk be­ge­lei­der.

Meer in­for­ma­tie

 

Willibrordseminarie Heiloo
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose