Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Heb Jezus lief

Verslag onderscheidingsdag levensvragen

gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018
Het willibrordseminarie in Heiloo
Het willibrordseminarie in Heiloo

De maan­dag na afgelopen Pink­ste­ren kwamen een stuk of twaalf jon­ge­ren in Heiloo bij elkaar voor de onder­schei­dings­dag levens­vra­gen. Een dag ingericht rondom het thema roe­ping, waar­in werd uit­ge­legd hoe jonge­ren hun roe­ping kunnen vin­den met behulp van gebed en gees­telijke be­ge­lei­ding. De dag bracht veel rust en nieuwe hand­vat­ten bij de deel­ne­mende jon­ge­ren.

Heb Jezus lief

Veel van de jon­ge­ren ken­den elkaar al waar­door de dag op in­for­mele wijze van start kon gaan. Na een kopje koffie of thee en een voorstelrondje begon rector Jeroen de Wit met het Bijbel­ver­haal over de aan­stel­ling van Petrus. Jezus vraagt driemaal aan Petrus of hij Hem liefheeft, steeds gevolgd door een ant­woord waarin Petrus’ taak dui­de­lijk wordt. De kern van het verhaal was dat de jon­ge­ren eerst Jezus lief moeten hebben, van Hem moeten hou­den, voor zij hun roe­ping zullen ont­dek­ken. Na het verhaal van Petrus ver­telde de rector zijn eigen levens­ver­haal en hoe hij zijn roe­ping heeft ontdekt. Hieruit bleek opnieuw het belang van een relatie met Jezus en vooral de rust die ont­staat wanneer God je voor een bepaalde levens­staat roept.

Wat is de situatie nu?

Rond het mid­daguur werd de Heilige Mis gevierd en de lunch gedeeld. Pastoor Smith arri­veerde tij­dens de lunch en gaf daarna twee inlei­dingen gevolgd door een moment van aanbid­ding. Tijdens de eerste inlei­ding werd de jon­ge­ren gevraagd na te denken over waar zij nu ston­den met behulp van de vragen ‘Waar sta ik in mijn leven?’ en ‘Waar sta ik in mijn geloof?’. Er was niets goed of fout. Het was vooral be­lang­rijk dat erkend werd hoe de situatie er nu voor stond en dat mochten de jon­ge­ren uit­spre­ken naar Jezus tij­dens een moment van gebed.

Neem de tijd

Na het moment van gebed met ruimte voor een gesprek met de rector, pastoor Smith of een zuster, kwam de volgende inlei­ding waarin de jon­ge­ren werd uitgedaagd om na te denken over hoe zij tegen­over de ver­schil­lende roe­pingen staan en wat een volgende stap zou kunnen zijn in hun onder­schei­dingsweg. Gedurende deze inlei­ding werd dui­de­lijk dat de jon­ge­ren zich eerst be­schik­baar moeten stellen, wat alleen kan als ze God lief­heb­ben en Hem in Zijn plan vol­ko­men ver­trouwen. Daar­naast drukte Pastoor Smith de jon­ge­ren op het hart dat zij de tijd moesten nemen om hun roe­ping te on­der­schei­den met behulp van gebed. Niet uit­gaan van een teken. “Prima als je een weekend bij de zusters hebt door­ge­bracht en je het gewel­dig vond, maar leg dat naast je neer en ga ver­der in je onder­schei­ding.” Ook werd de jon­ge­ren op het hart gedrukt dat ze deze weg niet alleen moeten gaan maar zich moeten laten lei­den door een gees­te­lijk bege­lei­der.

Meer in­for­ma­tie

 

Willibrordseminarie Heiloo


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose