Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten

gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2017
Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten

De Lourdes­groep Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam begeleidt al ruim 20 jaar bede­vaart­reizen naar Lourdes die aan­ge­bo­den wor­den door het Huis van de Pelgrim, voor­heen Limburgse Bede­vaarten die lan­de­lijk al 90 jaar bede­vaarten naar Lourdes or­ga­ni­seert, dus ook voor pelgrims uit het bisdom.

Deze Lourdes­groep bestaat uit vrij­wil­li­gers die voor de pelgrims uiteen lopende hand- en span­diensten ver­rich­ten tij­dens de reis en tij­dens het verblijf in Lourdes. De reis is voor jong en oud, ziek en gezond en een combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bij­zon­der zijn. Bij iedere bede­vaart zijn Neder­landse artsen en verpleeg­kun­digen aanwe­zig en bijna alle voor­ko­mende zorg kan wor­den gere­geld. 

Info­bij­een­komst

Op zater­dag 21 januari 2017 om 10.30 uur is er weer een infor­ma­tie­bijeen­komst over de Lourdes-bede­vaarts­reizen in 2017. U bent van harte welkom in de Vleugel links naast de Pastoor van Ars­kerk aan het Prinses Beatrix­plein 6 in Haar­lem. Met een film en een pre­sen­tatie wor­den beel­den getoond van de Lourdes­bede­vaart en infor­matie gegeven over de bus- en vlieg­reizen.

De reizen die in 2017 wor­den onder­steund zijn de bus­reis van 17 t/m 25 mei, de vliegreis van 19 t/m 24 mei en de vliegreis van 2 t/m 7 sep­tem­ber. Indien U bij het CZ verzekerd en een medische ach­ter­grond heeft, zijn er kor­tings­moge­lijk­heden die in samen­wer­king met CZ bepaald kunnen wor­den.

In­for­ma­tie

 


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 9 mei 2022Terugkijken op een mooie Lourdesbedevaart
woensdag, 21 augustus 2019Lourdesbedevaart
maandag, 2 april 2018Op Lourdesbedevaart met mgr. Hendriks
woensdag, 10 januari 2018Infobijeenkomsten lourdesbedevaarten
maandag, 28 december 2015Info-middag Lourdes-bedevaart
woensdag, 9 september 2015Mgr. Van Burgsteden viert jubileum in Lourdes
dinsdag, 23 juni 2015Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 9 februari 2015Bedevaart naar Lourdes voor religieuzen
zondag, 9 juni 2013Bedevaart naar Lourdes
woensdag, 24 juni 2009Reis voor kinderen en jongeren naar Lourdes in herfstvakantieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose