Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen

Zaterdag 5 november 11.00 uur Sint-Odulphuskerk, Best

gepubliceerd: maandag, 24 oktober 2016

Het is binnen onze samen­le­ving een goede traditie om regel­ma­tig onze over­le­de­nen te her­denken. De behoefte om te her­denken bestaat ook bij de nabe­staan­den van overle­den bur­gers en mili­tai­ren van het defensie­personeel. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht or­ga­ni­se­ren daarom op de eerste zater­dag na Aller­zie­len de Nationale Requiem­vie­ring.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Dit jaar is deze her­den­kings­dienst op zater­dag 5 no­vem­ber 2016 in de Sint-Odulphus­kerk aan de Hoofd­straat 35, te Best. Het is dit jaar voor de tiende keer dat de vie­ring in Best wordt gehou­den. De plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 11.00 uur.

De voor­gan­gers zijn:

  • Vica­ris-Generaal Mgr. A.J.J. Wool­derink, hoofd­cele­brant,
  • Hoofdkrijgs­mach­taal­moe­ze­nier A.J.H. van Vils­te­ren, diaken en
  • Aal­moe­ze­nier F.A. Steij­ger, diaken.

Muzikale mede­wer­king wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare ‘Bere­den Wapens’ uit Vught en het koor van de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo te Haar­lem o.l.v. Fons Ziekman. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo in Haar­lem. Er zijn ver­te­gen­woor­digers van diverse organi­sa­ties van binnen en buiten de krijgs­macht uit­ge­no­digd.

Herden­kingsceremonie

Aan het einde van de eucha­ris­tie­vie­ring wordt in een her­den­kingsceremonie, de naam van de dier­ba­re over­le­de­ne genoemd. De ouders van Jeroen Severs, om­ge­ko­men in Irak, onts­te­ken na iedere genoemde naam een kaarsje om hen die van ons heen­gingen te gedenken. Daarna zal de hoogste militair in rang, aanwe­zig in de kerk, een krans leggen ter nage­dach­te­nis aan alle over­le­de­nen.

Receptie

Na afloop van de her­den­king, zo rond 12.15 uur, nodigen wij nabe­staan­den uit voor een samen­zijn in het naast de kerk gelegen zalen­cen­trum ‘Prinsenhof’. Onder het genot van een kopje koffie en een broodje is er gelegen­heid om nog wat na te praten.

Ook ver­te­gen­woor­digers van de media zijn op 5 no­vem­ber om 11.00 uur van harte welkom in de Sint-Odulphus­kerk aan de Hoofd­straat 35, 5683 AC te Best.

Wij hopen dan ook dat u samen met ons aan deze bij­zon­dere kerk­dienst deelneemt.

De vie­ring is op de dag zelf te be­luis­te­ren via de web­si­te van de pa­ro­chie: www.sint-odulphus.nl

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te van Katho­liek Thuisfront.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 8 oktober 2014Nationale Militaire Requiemviering
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose