Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nationale Militaire Requiemviering

Zaterdag 8 november 2014 om 11.00 uur in Best

gepubliceerd: woensdag, 8 oktober 2014

Het is binnen onze samen­le­ving een goede traditie om regel­ma­tig onze over­le­de­nen te her­denken. De behoefte om te her­denken bestaat ook bij de nabe­staan­den van overle­den bur­gers en mili­tai­ren van het defensie­personeel. Het Natio­naal Katho­liek Thuisfront en de Dienst Rooms Katho­lie­ke Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging bij de Krijgs­macht or­ga­ni­se­ren daarom op de eerste zater­dag na Aller­zie­len de Natio­nale Requiem­vie­ring.

Uitnodiging voor de Nationale Militaire RequiemvieringDit jaar is deze her­den­kings­dienst op zater­dag 8 no­vem­ber 2014 in de Sint-Odulphus­kerk aan de Hoofd­straat 35, te Best. De eucha­ris­tie­vie­ring begint om 11.00 uur.

Voor­gan­gers

  • Krijgs­macht Bis­schop Mgr. dr. J.M.  Punt, hoofd­cele­brant,
  • Vica­ris-Generaal Mgr. A.J.J. Wool­derink, con­cele­brant en
  • Hoofdkrijgs­mach­taal­moe­ze­nier J.J.M. Post, diaken.

Muzikaal opge­luis­terd

Muzikale mede­wer­king wordt verleend door het koper­kwintet van de fanfare “Bere­den Wapens” uit Vught en het koor van de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo te Haar­lem o.l.v. Sanne Nieuwen­huijsen. Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo in Haar­lem.

Er zijn vertegen­woor­digers van diverse organi­sa­ties van binnen en buiten de krijgs­macht uit­ge­no­digd.

Herden­kings­cere­mo­nie

Aan het einde van de eucha­ris­tie­vie­ring wordt in een her­den­kings­ceremonie, de naam van de dier­ba­re over­le­de­ne genoemd en een lichtje ontstoken. Daarna zal de hoogste militair in rang, aanwe­zig in de kerk, een krans leggen ter nagedach­tenis aan alle over­le­de­nen.

Receptie

Na afloop van de her­den­king, zo rond 12.15 uur, nodigen wij nabe­staan­den uit voor een samen­zijn in het naast de kerk gelegen zalen­centrum ‘Prinsenhof’. Onder het genot van een kopje koffie en een broodje is er gelegen­heid om nog wat na te praten.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen
zondag, 3 november 2019Ontroerende nationale Requiemviering Video
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
maandag, 10 juni 2019Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 7 november 2018Niemand leeft voor zichzelf
vrijdag, 21 september 2018Requiemmis overleden defensiepersoneel
maandag, 28 mei 2018Zestigste militaire bedevaart naar Lourdes Video
maandag, 6 november 2017Grote belangstelling herdenkingsviering Defensiepersoneel
maandag, 22 mei 2017Militaire Bedevaart naar Lourdes
maandag, 24 oktober 2016Jaarlijkse Requiemviering overleden militairen
maandag, 25 april 201658e Militaire bedevaart naar Lourdes
woensdag, 11 november 2015Nationaal Militair Requiem
dinsdag, 12 mei 201557e Militaire bedevaart naar Lourdes
maandag, 2 juni 201456e Militaire Bedevaart Lourdes 2014 Fotoreportage
maandag, 5 mei 2014Mgr. Punt naar 56e internationale militaire bedevaart
dinsdag, 8 november 2011Plechtige herdenkingsdienst voor overleden Defensiepersoneel VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose