Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Exhortatie

Querida Amazonia
Postsynodale exhortatie van paus Franciscus
nieuws - woensdag, 12 februari 2020
De post­sy­no­dale exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus naar aan­lei­ding van de bij­zon­dere bis­schop­pen­synode over de Amazone­regio is woens­dag 12 februari 2020 ge­pu­bli­ceerd. De exhor­ta­tie heet: Querida Amazonia (Geliefde Amazone). De thema’s van deze par­ti­cu­liere synode waren afgestemd op het Amazone­ge­bied.
Christus vivit - Christus leeft
Nederlandse vertaling postsynodale exhortatie
nieuws - maandag, 22 juli 2019
Christus vivit, Christus leeft. ‘Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woor­den die ik tot iedere chris­te­lijke jon­gere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!’
Nederlandse jongeren naar Vaticaans Youth Forum
Symposium over Exhortatie Christus vivit
nieuws - vrijdag, 14 juni 2019
Op verzoek van paus Fran­cis­cus vindt van woens­dag 19 t/m zater­dag 22 juni 2019 in Rome een jon­ge­ren­symposium plaats. Het is een ver­volg op de Bis­schop­pen­synode over jonge­ren, geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber 2018 plaats­vond.
Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ Video
Over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag
nieuws - dinsdag, 10 april 2018
‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht). Dit zijn de eerste woor­den, en het is daar­mee de titel, van de apos­to­lische exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus over de roe­ping tot hei­lig­heid in de wereld van vandaag. Het do­cu­ment is onder­te­kend op 19 maart en verscheen op 9 april.
Over de vreugde van de liefde
wobi - zaterdag, 16 juli 2016
Onlangs verscheen Amoris laetitia, het geruchtmakende do­cu­ment van paus Fran­cis­cus over huwe­lijk en gezin. Wat staat erin? En waarover gaat de veelbe­spro­ken voetnoot 351? Een korte re­flec­tie.
Cursus op de Tiltenberg - Evangelii Gaudium
Zaterdagochtenden 11 oktober, 29 november en 13 december 2014
nieuws - dinsdag, 2 september 2014
In het najaar wordt op de Tilten­berg (het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen van het bisdom) een cursus van drie zater­dag­och­ten­den gegeven over de brief Evangelii Gaudium van paus Fran­cis­cus. Een ieder die zich wil laten in­spi­re­ren door de woor­den van paus Fran­cis­cus is van harte welkom.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose