Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse jongeren naar Vaticaans Youth Forum

Symposium over Exhortatie Christus vivit

gepubliceerd: vrijdag, 14 juni 2019
Mario Matic en Chiara van Voorst
Mario Matic en Chiara van Voorst

Op verzoek van paus Fran­cis­cus vindt van woens­dag 19 t/m zater­dag 22 juni 2019 in Rome een jon­ge­ren­sym­po­sium plaats. Het is een ver­volg op de Bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber 2018 plaatsvond.

Exhor­ta­tie Christus vivit

Op maan­dag 25 maart heeft paus Fran­cis­cus naar aan­lei­ding van deze synode zijn post­syno­dale exhor­ta­tie Christus vivit, ondertekend. In dit do­cu­ment bespreekt de Paus be­lang­rijke on­der­wer­pen als hei­lig­heid, de verant­woor­de­lijk­heid van jon­ge­ren, mis­bruik, onder­schei­ding van de roe­ping en hoe de Kerk kan helpen bij het waarmaken van dromen van jon­ge­ren.

Chiara van Voorst en Mario Matic

De paus nodigt nu jon­ge­ren uit van over de hele wereld om te dis­cus­si­ëren over dit do­cu­ment en om mee te denken over hoe jon­ge­ren Christus centraal kunnen stellen in hun dage­lijks leven en hoe de Kerk daarbij kan helpen. Chiara van Voorst en Mario Matic zijn aangewezen als ver­te­gen­woor­digers namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en zij hou­den de jon­ge­ren in Neder­land op de hoogte van hun erva­ringen.

Chiara en Mario zullen op Facebook in­for­ma­tie over het symposium delen.

Vertaling

De post­sy­no­dale exhor­ta­tie Christus vivit wordt ver­taald in het Neder­lands en zal bin­nen­kort wor­den ge­pu­bli­ceerd in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 12 februari 2020Querida Amazonia
maandag, 22 juli 2019Christus vivit - Christus leeft
dinsdag, 10 april 2018Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ Video
dinsdag, 2 september 2014Cursus op de Tiltenberg - Evangelii GaudiumBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose