Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zes diakens gewijd

gepubliceerd: maandag, 14 november 2011

In de St. Vitus­kerk te Hilversum heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, zater­dag de diaken­wij­ding toege­diend aan de per­ma­nent diakens Henk Bak, Marcel de Haas, Henk Schra­der en dr. Erik Sengers en de transeünt (pries­ter-) diakens Peter Piets en Jim Schil­der. De bis­schop herinnerde in zijn homilie de wij­de­lin­gen aan het woord van Christus: “Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen”.

De plech­tig­heid, in een zonnige kerk,  werd opge­luis­terd door zang van een van de koren van de ka­the­drale basiliek Sint Bavo te Haar­lem, die door res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den voor een zo grote plech­tig­heid niet kon wor­den gebruikt. Ruim zeven­hon­derd gelo­vi­gen waren geko­men om de plech­tig­heid bij te wonen in de "ka­the­draal van het Gooi" zoals de Sint Vitus­kerk wel wordt genoemd.

Zoals reeds eer­der vermeld hebben alle nieuwe diakens reeds een aan­stel­ling in een pa­ro­chie gekregen: Henk Bak is diaken in Mon­nic­ken­dam, Marcel de Haas wordt aan­ge­steld in Am­ster­dam Oost, de Anna, Boni­fa­tius, Gerardus Majella pa­ro­chie, Henk Schra­der in de regio De Helder, dr. Erik Sengers is staf­me­de­werker voor Caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en verbon­den aan de pa­ro­chie van Am­ster­dam Zuid-Oost (Bijlmermeer, ‘De Graan­kor­rel’), Peter Piets vol­brengt zijn pas­to­rale jaar op weg naar de pries­ter­wij­ding in Edam-Volen­dam en Jim Schil­der in de St. Nicolaas­paro­chie te Am­ster­dam (bin­nen­stad).

Een twin­tigtal diakens was aanwe­zig om de nieuw-gewij­den in hun kring op te nemen en te begroeten door de vre­des­wens. Na afloop van de wij­dings­plech­tig­heid was er gelegen­heid om te fe­li­ci­te­ren, waar velen gebruik van maakten.

(fotoreportage: Steef Pardoen)Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 19 november 2023Vier nieuwe diakens!
maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal
zondag, 28 november 2021Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Video
vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Video
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Video
zondag, 13 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Video
zaterdag, 12 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña Video
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zaterdag, 15 juni 2019Twee nieuwe priesters!
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
zaterdag, 17 november 2018Maciej tot transeunt diaken gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose